Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Nowa seria Wydawnictwa SBP: Biblioteki - Dzieci - Młodzież

Data dodania: 03.03.2011

Nowa seria Wydawnictwa SBP: Biblioteki - Dzieci - Młodzież

Wydawnictwo SBP przygotowało nową serię wydawniczą: "Biblioteki - Dzieci - Młodzież" poświęconą problematyce literatury dla dzieci i młodzieży, edukacji kulturalnej młodego pokolenia, kształtowania nawyku czytania. Znajdą się w niej prace, które przybliżą Państwu wizerunek współczesnej młodzieży, ich problemy rozwoju indywidualnego, poszukiwania własnej tożsamości i autentycznego stylu życia. Chcemy również prezentować nowsze wyniki badań dot. literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zagadnień jej recepcji i rozwoju czytelnika.

Seria w założeniu ma być inspiracją dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, nauczycieli, rodziców oraz innych osób zajmujących się czytelnictwem, w tym studentów. Powinna dać odpowiedź na pytania o kondycję współczesnej książki dziecięcej i młodzieżowej, kierunki jej rozwoju, szanse obecności w kulturze naszej epoki, sposoby zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz metody popularyzacji.

Seria zawierać będzie prace najwybitniejszych polskich znawców literatury dziecięcej i młodzieżowej. Rolę redaktora zgodziła się przyjąć prof. Joanna Papuzińska-Beksiak, ceniona autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, co gwarantuje najwyższy poziom publikowanych prac.

Wszystkim Czytelnikom życzymy wielu fascynujących przeżyć i refleksji na temat literatury dla młodego odbiorcy i jej odbioru osobistego.

Serię otwiera książka Grażyny Lewandowicz-Nosal "Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik":


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP