Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Wybierz kandydata do uzyskania Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017

Data dodania: 13.12.2016

Wybierz kandydata do uzyskania Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, posiadającym silną europejską wartość symboliczną, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej.

W obecnej edycji wybór obiektów nastąpi na podstawie wyników głosowania internetowego, w którym bierze udział łącznie 15 obiektów, zgłoszonych przez marszałków województw oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków. Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór jednego laureata zostanie dokonany przez panel ekspertów na poziomie unijnym.

Zapraszamy do zapoznania się z kandydatami i do wzięcia udziału w głosowaniu na stronie http://konkursy.mkidn.gov.pl! Głosowanie potrwa do końca grudnia 2016 roku.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP