Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Sprawozdanie z konferencji IFLA, 10-15 sierpnia 2010 w Goteborgu, Szwecja

Data dodania: 04.03.2011

W dniach 10-15 sierpnia 2010 roku w Goteborgu w Szwecji odbyła się doroczna konferencja zorganizowana przez międzynarodową federację stowarzyszeń bibliotekarskich IFLA, zatytułowana: World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly „Open access to knowledge - promoting sustainable Progress” (76 Konferencja Generalna i Zgromadzenie (Zebranie) IFLA „Otwarty dostęp do wiedzy - promowanie zrównoważonego rozwoju”). W konferencji wzięło udział około 4 tys. osób z całego świata, jak wspomniałam trwała od 10 do 15 sierpnia.

Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce 11 sierpnia, natomiast 10 sierpnia był przeznaczony na spotkania poszczególnych komitetów i międzynarodowych sekcji, a także w tym dniu rozpoczęły się wizyty w Bibliotekach Goeteborga i okolic. Uczestniczyłam w wycieczce do Ale Public Library, oddalonej kilkanaście kilometrów od Goeteborga.
W godzinach popołudniowych mogłam uczestniczyć, jako obserwator, w zebraniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Sekcja Bibliotek Publicznych stara się na forum międzynarodowym kreować rozwój i promocję bibliotek publicznych, w kontekście społeczeństwa informacyjnego oraz wspierać swobodny i równy dostęp do informacji na poziomie lokalnym. Przewodniczącą Sekcji jest obecnie Suzanne Payette - Director, Bibliothèque de Brossard, Kanada. Na spotkaniu omawiano sprawy organizacyjne, dotyczące publikacji oraz propozycje wystąpień na dotyczące bibliotek publicznych na następną konferencję IFLA.  Było to ciekawe doświadczenie.
Ciekawostką dla mnie były spotkania Caucus. Uczestniczyłam w spotkaniu Caucus: French Speaking Participants – brali w nim udział wszyscy uczestnicy z krajów francuskojęzycznych. Omówiono pokrótce zakres merytoryczny bieżącej konferencji, plany IFLA na przyszłość a dużą cześć spotkania poświęcono na wydarzenia dziejące się w poszczególnych krajach (w bibliotekach, albo z udziałem bibliotek) oraz realizowane projekty. Takich spotkań językowych lub podzielonych na poszczególne kraje było kilkanaście. Uważam to za dobry wstęp do rozpoczynającej się dzień później konferencji.

W dniu 11 sierpnia miała miejsce uroczysta ceremonia otwarcia 76. Konferencji IFLA. Bardzo pożytecznym spotkaniem w tym dniu, po uroczystościach otwarcia, była sesja poświecona „nowicjuszom” na Konferencji – Newcomers Session. Nowym uczestnikom została przybliżona struktura i organizacja IFLA, jej działania, zasięg a przede wszystkim została omówiona struktura samej konferencji, podziały na bloki tematyczne, zostały przekazane ważne informacje, dzięki którym można było łatwiej poruszać się po centrum konferencyjnym i skupiać się na treściach merytorycznych.
Sesje panelowe były podzielone według konkretnych zainteresowań uczestników, czyli tematyka np. dotycząca bibliotek publicznych, akademickich, stowarzyszeń bibliotekarskich, czy bibliotekarzy, katalogowania czy starodruków i rękopisów. Dzięki takim blokom zdecydowanie łatwiej było zdecydować się na wybór sesji.
Dla mnie bardzo interesująca i inspirująca była sesja Metropolitan Libraries with Public Libraries, podczas której prezentowane były biblioteki z Danii, Singapuru, Australii, USA i Kanady. Wystąpienia prezentowały wspaniałe programy i propozycje realizowane na rzecz czytelników i użytkowników bibliotek. Przyznam szczerze, iż z nutą zazdrości słuchało się o partnerstwie na rzecz bibliotek w Danii, gdzie biblioteka może liczyć na realne wsparcie innych instytucji w realizacji poszczególnych przedsięwzięć i pomysłów. Zaskakujące było też zaangażowanie społeczności w Singapurze w działanie bibliotek, np. tętniąca życiem akcja: Rodzice czytają dzieciom, gdzie rodzice chętnie przychodzą do biblioteki i czytają fragmenty książek dzieciom tak własnym jak i w tym momencie przebywającym w bibliotece.
Małym rozczarowaniem natomiast była Poster Session – nie mam absolutnie na myśli prezentowanych tematów i treści, które niejednokrotnie dzięki takiej akcji mogą zaistnieć na międzynarodowej arenie bibliotekarstwa, ale o przeznaczoną na tą akcję miniaturową przestrzeń, około 170 prezentujących miało do dyspozycji ok. 0,5 m2 na osobę.
Na sesji dotyczącej Stowarzyszeń Bibliotekarskich omawiano realizowane przez IFLA na świecie projekty w ramach „Building Strong Library Associations”, a także omówiono pokrótce projekty, które mają zostać dopiero zaproponowane Stowarzyszeniom. Projektem, który będzie można zaadoptować to Kampania IFLA na rzecz bibliotek, propozycja wkrótce zostanie przedstawiona i zreferowana członkom ZG SBP.

Kluczowymi wykładowcami konferencji byli:
H. E. Jan Eliasson  – uświetniający swoim wykładem ceremonie otwarcia.
Tytuł wystąpienia: The Power of the Word – Communication and Access to Information In a Globalised World (Siła Słowa- Komunikacja i dostęp do informacji w zglobalizowanym świecie).
Henning Mankell – występujący podczas czwartkowej sesji.
Tytuł wystąpienia: To be able to Read and Write – a Question of Dignity (Umiejętność czytania i pisania - kwestia godności?).
Hans Rosling – występujący podczas piątkowej sesji.
Tytuł wystąpienia: A fact based Word view (Pogląd na świat w oparciu o fakty).
Sture Allen – występujący podczas sobotniej sesji.
Tytuł wystąpienia: The Nobel Prize in Literature (Literacka nagroda Nobla)

Zakres tematyczny konferencji był dosyć szeroki i interesujący. Dodatkowych informacji, jak i relacje z poprzedniego dnia można było uzyskać w wydawanym codziennie IFLA Express. Materiały konferencyjne i promocyjne służyły również duża pomocą w rozeznaniu się w całości przedsięwzięcia. Każde wydarzenie było dopracowane merytorycznie i organizacyjnie, co jest niemałym wyzwaniem przy tak ogromnej liczbie uczestników.
Dopełnieniem wykładów i spotkań konferencyjnych były dodatkowe imprezy przygotowane przez organizatorów, jak wizyty czy wyjazdy do bibliotek, prezentacje bibliobusów pod centrum konferencyjnym oraz IFLA Night Spot. Były to nieformalne spotkania organizowane każdego wieczoru dla uczestników konferencji w bibliotece miejskiej w Goeteborgu. Biblioteka była czynna codziennie do godz. 24.00. Podczas Night Spot (20.00 –  24.00) była szansa na bliższe zapoznanie się uczestników, na rozmowy związane z codzienną pracą, z zainteresowaniami, z planami na przyszłość, można było wymienić doświadczenia, zaczerpnąć pomysły, opowiedzieć o instytucji w której się pracuje, o stowarzyszeniu w którym się działa. Osobiście uważam, że był to wspaniały pomysł, brawa dla organizatorów.

Po raz  pierwszy uczestniczyłam w konferencji  IFLA i muszę dodać, że za ogromny atut tej konferencji uważam uczestnictwo bibliotekarzy praktyków, pracowników bibliotek. Dzięki temu każda rozmowa, nawet najbardziej przypadkowa dotykała naszej codziennej pracy. Dla mnie było to wspaniałe doświadczenie, które przełożyło się na kontakty, które być może będą mogły zaowocować w przyszłości wspólnymi przedsięwzięciami.
Wyjazd na konferencje odbył się dzięki dotacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Stowarzyszenia. Uważam, że konferencja IFLA jest tak rozbudowana i tak zróżnicowana, iż bez wątpienia większa ilość członków SBP powinna brać w niej udział. Jak już wspomniałam, biorą w niej udział bibliotekarze praktycy – a to nie jest bez znaczenia.

Więcej o konferencji:
http://www.ifla.org

 

Przygotowała: Joanna Chapska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP