Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Kto od 2017 r. przesyła ewidencje VAT w formie JPK?

Data dodania: 10.01.2017

Kto od 2017 r. przesyła ewidencje VAT w formie JPK?

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego muszą być przygotowani do przekazywania od przyszłego roku informacji o niej w formie JPK. Pierwszy raport składają za styczeń 2017 r. do 27 lutego 2017 r. Status przedsiębiorcy określa się na podstawie średniorocznego zatrudnienia i wyników finansowych za 2015 r. i 2016 r. Ponadto ostatniego dnia stycznia 2017 r. upływa przesunięty termin przesłania przez podmioty z sektora finansów publicznych informacji o ewidencji VAT za miesiące od lipca do grudnia 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez ich bezpośredni eksport, posiadający schemat określony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać w formie JPK co miesiąc – bez wezwania organu podatkowego – informację o ewidencji. Stanowi o tym art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Opisany obowiązek wdrażany jest stopniowo. Od przyszłego roku obejmie małych i średnich przedsiębiorców. Najwięksi podatnicy składają informacje za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r., a mikroprzedsiębiorcy będą przekazywać raporty za miesiące przypadające do 1 stycznia 2018 r.

Czytaj dalej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP