Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Zmiany w zasadach tworzenia ZFŚS

Data dodania: 11.01.2017

Zmiany w zasadach tworzenia ZFŚS

Pracodawcy będący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obligatoryjnie. Co do sfery pozabudżetowej, to decydującą przesłanką obowiązkowego tworzenia Funduszu jest stan zatrudnienia na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Do końca 2016 r. wynosił on co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przez wiele lat stan zatrudnienia, którego osiągnięcie oznaczało konieczność utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynosił co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Nie dotyczyło to jedynie pracodawców działających jako jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe, te bowiem tworzyły (i tworzą nadal) Fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP