Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

Data dodania: 13.01.2017

Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji VAT.

Niezależnie od tego, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym wykonał czynności opodatkowane, czy też nie, ma on obowiązek złożenia deklaracji VAT. Nawet więc, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, czyli podatek należny wyniósł „0”, ani też nie dokonywał zakupów towarów i usług uprawniających do odliczenia VAT naliczonego, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT. Ustawodawca wymienia jednak sytuacje, kiedy czynny podatnik VAT zostaje „zwolniony” z tego obowiązku. Jak wynika bowiem z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Przy czym zawieszenie to nie dotyczy podatników wymienionych w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT. 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP