Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Data dodania: 16.01.2017

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały). Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora? Instytucja kultury nie może przeznaczyć dotacji podmiotowej na zakup środków trwałych.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji (art. 28 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • podmiotowej — na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  • celowej — na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  • celowej — na realizację wskazanych zadań i programów.

Zakupione przez GOK komputer i drukarka są środkami trwałymi, które będą amortyzowane, a zatem są wydatkiem inwestycyjnym, a nie bieżącym. Z ustawy o działalności kulturalnej jasno wynika, że wydatki inwestycyjne instytucja kultury może finansować z dotacji celowej.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP