Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych - nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

Data dodania: 24.01.2017

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych - nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

Dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze 1 etat lub 2 osoby ½ etatu przewidywany termin zatrudnienia od 01.03.2017 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub podyplomowe w tym kierunku,
 • znajomość podstawowych procesów biblioteczno - informacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność,
 • znajomość języka obcego,
 • otwartość na ustawiczne dokształcanie,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią;
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
 • umiejętności organizacyjne w zakresie promocji czytelnictwa,
 • znajomość programu bibliotecznego Libra, Virtua,
 • doświadczenie przy prowadzeniu działań rozwojowych i promocyjnych dotyczących bibliotecznych zasobów,
 • gotowość do samodzielnego kierowania biblioteką,
 • dodatkowy kierunek studiów.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Termin składania zgłoszeń do 31.01.2017 r. Pełną dokumentację prosimy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub skany mailem na adres: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, ul. Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy; mail cie@ciekartuzy.pl

Przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (Karta Nauczyciela) w wymiarze pełnego etatu - możliwa praca zmianowa, umowa na zastępstwo. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę z pracodawcą. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP