Polecamy
Marta Tyszkowska 27,00 PLN

Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych... więcej >

Konkurs "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia"

Data dodania: 31.01.2017

Konkurs

Trwa konkurs na nowatorskie przedsięwzięcia, które mają wspierać osoby starsze wymagające opieki oraz ich opiekunów. W konkursie, organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, można wygrać dotację (do 50000 zł) na wdrożenie wybranych pomysłów. Termin przesyłania listów intencyjnych upłynie 28 lutego br.

Celem programu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych (60+) w miejscu ich zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu i wsparcia ich aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie sieciwsparcia.pl

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP