Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Konferencja Jubileuszowa 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie - patronat SBP

Data dodania: 31.01.2017

Konferencja Jubileuszowa 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie - patronat SBP

SBP objęło patronat medialny nad jubileuszową konferencją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie z okazji 90-lecia działalności.

Konferencja Jubileuszowa 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie - Zaczęło się w roku 1927 odbędzie się 26.04.17 r. w amfiteatrze kościoła „na Poczekajce”, tj. Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie (Aleja Kraśnicka 76).

PBW to biblioteka ze 150 tys. księgozbiorem, wielkimi tradycjami, funkcjonująca od 90 lat, bardzo ważna dla środowiska nauczycielskiego Lublina i całego regionu Lubelszczyzny. Jej zadaniem od zawsze było wspieranie rozwoju edukacji, doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej, udostępnianie literatury studiującej młodzieży kilku uczelni Lublina oraz promocja czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci.

Celem spotkania jubileuszowego będzie podsumowanie i promocja 90-letniej działalności i osiągnięć Biblioteki, ukazanie jej współpracy z innymi bibliotekami pedagogicznymi, różnymi typami szkół oraz ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi. Uczestnikami będą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych z całej Polski, dyrektorzy lubelskich bibliotek akademickich i publicznych oraz lubelskich szkół, doradcy metodyczni, pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych, przedstawicieli stowarzyszeń i towarzystw bibliotekarzy oraz bibliotekarze (ok. 150 osób).

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Metropolita Lubelski - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS - prof. dr hab. Robert Litwiński. Planowane są również patronaty Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk. Chcielibyśmy, aby spotkanie jubileuszowe PBW dało dobrą okazję do integracji środowiska edukacyjnego, naukowego i bibliotekarskiego.

W programie: Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji. Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, projekcja filmu o 90-letniej działalności Biblioteki, laudacja prof. dr hab. Marii Judy (UMCS), wykład prof. dr hab. Krystyny Chałas (KUL), część artystyczna, poczęstunek.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP