Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Data dodania: 01.02.2017

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku. Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy? Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki na koniec roku nie są zyskiem.

Zysk instytucji kultury wynika z rachunku zysków i strat i jest nadwyżką przychodów nad kosztami. Nie ma on nic wspólnego z kwotą środków na rachunku bankowym, która jest wielkością bilansową. Proszę zwrócić uwagę, że biblioteka ma obowiązek rozliczyć dotację podmiotową do końca danego roku wydatkowo. Jeśli nie wykorzysta dotacji, to musi ją zwrócić organizatorowi.

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP