Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Nowy wzór świadectwa pracy

Data dodania: 07.02.2017

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem tego dokumentu.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Określa ono:

  • szczegółową treść świadectwa pracy,
  • sposób i tryb wydawania świadectwa pracy,
  • sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy,
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru świadectwa pracy, przepisy nowego rozporządzenia wprowadziły nowe informacje, jakie pracodawcy są zobowiązani podawać w tym dokumencie. Należą do nich dane o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest obligatoryjne podawanie tych informacji. Ponadto zmodyfikowano zakres informacji zamieszczanych w ustępie dotyczącym urlopu wychowawczego.

Obecnie, jako oddzielny ustęp (wcześniej jako punkt w ustępie) wyodrębniono informację o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p., uprawniającego pracownika do odszkodowania.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP