Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Mądra Książka Roku - informacja prasowa

Data dodania: 10.02.2017

Mądra Książka Roku - informacja prasowa

Dlaczego organizujemy konkurs na Mądrą Książkę Roku?

Książki popularnonaukowe to nie tylko kluczowy element sytemu popularyzacji nauki, ale przede wszystkim edukacji. To one dają nauczycielom i rodzicom niepowtarzalną szansę na podsycanie w młodych odkrywcach rodzących się pasji i zainteresowań. Pozwalają poszerzyć wiedzę przekazywaną w szkole i poznać najważniejsze dla ludzkości badania naukowe.

Książki popularnonaukowe zazwyczaj są publikacjami tworzonymi przez fachowców w danej dziedzinie lub specjalistów zajmujących się popularyzowanie nauki. Opisują i tłumaczą okre-ślone zagadnienia naukowe, przedstawiając ich syntetyczny, uprzystępniony obraz. Wydawnictwa te zazwyczaj nie przechodzą trudnego procesu recenzji naukowej stąd stosunkowo łatwo je drukować. Są jednak często dowodem istotnej działalności naukowej badacza, słu-żącej popularyzacji opisywanego przez niego tematu, głównie wśród czytelników, którzy nie są specjalistami w danej, często bardzo wąskiej, dziedzinie. Ich jakość powinna być jak naj-wyższa a cel ten nie jest łatwo osiągnąć. Wielu naukowców nie potrafi w prosty i zrozumiały sposób opowiadać o swoich skomplikowanych badaniach lub ma problem z wyborem naj-istotniejszych informacji, które powinien poznać niewyspecjalizowany czytelnik. Jednocze-śnie wiele wydawnictw zdając sobie sprawę z wartości tego typu literatury próbuje przebić konkurencję w ilości wydawanych tytułów. To skutkuje często obniżaniem poziomu, oszczędnościami czynionymi na korektach i konsultacjach naukowych.

Konkurs, który już po raz drugi uruchamiamy ma na celu zmotywowanie wydawców i auto-rów do dbania o najwyższy poziom literatury popularnonaukowej, wydawanej w języku pol-skim. Marka, którą mamy nadzieję staje sie powoli statuetka Euklidesa przyznawana corocz-nie najlepszym publikacjom, będzie drogowskazem dla czytelników i pomocą w ich księgar-skich wyborach a dla autorów i wydawców stanie się pożądanym potwierdzeniem wysokiego poziomu ich dzieł. Bardzo liczymy także na wsparcie środowiska naukowego, które powinno być nieustającym generatorem treści popularyzatorskich.

Jury konkursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Fundację Popularyzacji Nauki im. Euklidesa wybierać będzie najlepszą książkę popularnonaukową wydaną w ubiegłym roku. Do konkursu grupa zaproszonych naukowców nominowała książki adresowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. To tzw. mądre książki – czyli takie, które przystępnym językiem opowiadają o złożonych sprawach, podsycają głód poznawania, inspirują do własnych poszukiwań i refleksji.

Rynek wydawniczy w Polsce każdego roku zasypuje półki księgarń tysiącami tytułów. W powodzi nowych książek bardzo trudno wyłapać te wartościowe. Czasami dobrze jest zatem skorzystać z pomocy ekspertów, którzy z tego zalewu wyłowią dla nas najciekawsze tytuły. Takim konkursem stara się być konkurs na Mądrą Książkę Roku, którego pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku.

Członkowie jury - ludzie na co dzień obcujący z nauką i jej popularyzacją wybiorą ich zdaniem najciekawsze tytułu ubiegłego roku. Konkurs wyłoni zwycięskie książki w trzech kategoriach – książki roku, książki roku dla dzieci i książki najlepszej w opinii społeczności akademickiej UJ. Werdykt jury poznamy 20 kwietnia podczas uroczystego ogłoszenia zwycięzców w auli Collegium Novum UJ. Z autorami i wydawcami konkursowych książek będzie można spotkać się w księgarni Matras zaraz po uroczystości.

Partnerami konkursu są „Gazeta Wyborcza” i księgarnia Matras. Konkurs patronatem objęły:

  • Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Fundacja Traditio Europae
  • Noc Książki
  • Portal Internetowy Lustro Biblioteki
  • Fundacja dla AGH
  • Portal internetowy Egiptologia.pl
  • Portal internetowy POPNAUKA.PL

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP