Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Dodatek stażowy jest niepodzielny

Data dodania: 15.02.2017

Dodatek stażowy jest niepodzielny

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat. Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Pracownikowi zatrudnionemu w instytucji kultury w innym dniu niż od 1. dnia miesiąca dodatek stażowy wypłaca się po raz pierwszy od miesiąca następnego. Wynika to z zasady niepodzielności dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w art. 31 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Za wieloletnią pracę pracownikowi instytucji kultury należy się dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje po pięciu latach pracy i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zasada niepodzielności dodatku stażowego wynika z § 2 ust. 5 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP