Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Rozliczanie VAT w przypadku WNT

Data dodania: 22.02.2017

Rozliczanie VAT w przypadku WNT

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi z tego tytułu rozliczyć VAT w Polsce. Ma on zatem obowiązek dokonać samoobliczenia podatku należnego i wykazać go w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnik równocześnie nabywa prawo do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego. Od początku 2017 r. zmieniły się zasady odliczania VAT z tytułu WNT.

Nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Określa to art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto z WNT mamy do czynienia, gdy:

  1. nabywcą towarów jest:
    1. podatnik polskiego podatku VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik unijny), a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
    2. osoba prawna niebędąca podatnikiem
  • z zastrzeżeniem art. 10,
  1. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

WNT nie wystąpi natomiast gdy u podatnika unijnego, dokonującego sprzedaży, czynność ta nie jest kwalifikowana jako dostawa towarów, gdy dostawcą jest podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej oraz gdy dostawa opodatkowana jest przez kontrahenta w systemie marży.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP