Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego?

Data dodania: 27.02.2017

Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego?

W razie podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego okres tego urlopu ulega przedłużeniu. Ta ponadwymiarowa część urlopu może być zagospodarowana na pracę, na zasadach analogicznych jak przy podejmowaniu pracy w czasie „podstawowego” urlopu rodzicielskiego. Niektóre z reguł korzystania z tego urlopu, jak np. wspólne przebywanie na nim przez oboje rodziców, nie mogą być jednak wprost zastosowane.

Mechanizm przedłużania urlopu rodzicielskiego o okres, w którym był on łączony z wykonywaniem pracy, funkcjonuje w prawie pracy dopiero od 2 stycznia 2016 r. Został wprowadzony na mocy ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich, która weszła w życie z tym dniem.

Przedłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy w jego trakcie następuje zgodnie z art. 1821e i 1821f K.p. Wymiar części, o którą urlop zostaje wydłużony, odpowiada iloczynowi tygodni, przez które pracownik zamierza łączyć pracę z urlopem i wymiaru etatu, w jakim ta praca zostanie podjęta.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP