Polecamy
62,00 PLN

Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze... więcej >

Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Województwo: podlaskie
Data dodania: 08.03.2017

Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza

 

XVIII edycja

Etapy

I            Nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych wierszy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej.

II          Prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów i rozstrzygnięcie konkursu.

 

Regulamin

1.          Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.

2.          Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie.

3.          Oznaczony godłem (pseudonimem autora) wiersz w 4 egz. z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane autora (imię

i nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail) i oznaczoną tym samym godłem należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Łomży (ul. Długa 13, 18-400 Łomża) w terminie do 15 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

4.          O zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.

5.          Finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie wieczoru poetyckiego, a oceniać je będzie jury powołane przez dyrektora MBP.

6.          Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

7.          Jury zastrzega sobie prawo rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrodę.

8.          Publiczność poprzez głosowanie może przyznać swoją nagrodę – zestaw książek.

9.          Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska

        finalistów oraz fotografii z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji i prezentacji utworów    

        zakwalifikowanych do finału  bez honorarium i dodatkowej zgody autorów.

10.       W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

11.        Organizatorzy nie zwracają finalistom ewentualnych kosztów podróży.

 

Organizator :

Miejska Biblioteka Publiczna

 

ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel. 86-216-54-81     www.mbp-lomza.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy