Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Wykorzystanie urlopów zaległych

Data dodania: 10.03.2017

Wykorzystanie urlopów zaległych

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym przysługującym pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Zasadniczo powinien on być wykorzystany w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany w danym roku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym. Termin jego wykorzystania wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Termin wykorzystania urlopów wypoczynkowych wynika z planu urlopów, a jeżeli w zakładzie nie są ustalane plany urlopowe – termin ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 1 i § 11 K.p.). W przypadku gdy urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany zgodnie z planem lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem, to należy go udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.). Termin ten jest zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu najpóźniej w dniu wskazanym w powołanym przepisie.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP