Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

Data dodania: 15.03.2017

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

Czy w umowach zawieranych przez gminny ośrodek kultury i sportu powinno się wskazać obok osoby dyrektora również głównego księgowego jako stronę w umowie?

Zasadniczo to dyrektor instytucji kultury zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Główny księgowy instytucji nie figuruje jako strona umowy, tj. łącznie z dyrektorem, ponieważ przepisy Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) nie przewidują zasady kolegialnej reprezentacji. Jednak trzeba pamiętać o obowiązkach głównego księgowego w zakresie spraw powodujących powstanie zobowiązań dla instytucji kultury. Chodzi o konieczność kontrasygnowania dokumentów dotyczących danej operacji.

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki (dyrektor instytucji kultury) powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie m.in. dokonywania wstępnej kontroli (art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych):

  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji (art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP