Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Ochrona polskiego dziedzictwa za granicą

Data dodania: 20.03.2017

Ochrona polskiego dziedzictwa za granicą

Biblioteka Narodowa otrzymała pełne dofinansowanie na wszystkie wnioski, jakie złożyła do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą". Łączna kwota dofinansowania wynosi 351 350 zł. Z tych funduszy BN będzie kontynuować pięć realizowanych już projektów oraz rozpocznie jeden nowy.

Projekty kontynuowane:

  • Stare druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - III etap
  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - VII etap
  • Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski - II etap
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie - V etap
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym - V etap (Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskie w Ameryce, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie i Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej).

Nowy projekt:

  • Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie - I etap.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP