Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Bibliotheca Nostra nr 3 (45) 2016

Data dodania: 24.03.2017

Bibliotheca Nostra nr 3 (45) 2016

Redakcja kwartalnika „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” zaprasza do lektury nowego zeszytu tematycznego – nr 3 (45) 2016. Przygotowany numer został poświęcony problematyce literatury dziecięcej.

Bibliotheca Nostra jest periodykiem poświęconym współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Kwartalnik znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część B. Za publikację w „Bibliotheca Nostra” przyznawanych jest 9 punktów.

Pismo powstaje we współpracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP