Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

PIW na nowej drodze

Data dodania: 29.03.2017

PIW na nowej drodze

Po zmianach w Państwowym Instytucie Wydawniczym, który jest obecnie narodową instytucją kultury i podlega ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, nowe kierownictwo PIW spotkało się we wtorek 28 marca z grupą przedstawicieli mediów. Gospodarzem spotkania był dr Łukasz Michalski, który 20 marca został mianowany dyrektorem PIW. Jego zastępcą jest Agnieszka Wróblewska, a rzecznikiem prasowym Magda Lasia.

Przed sześciu-siedmiu lat doszło do zupełnego załamania, a właściwie do zniszczenia PIW-u jako wydawnictwa, przynajmniej realnie działającego, co wynikała z różnych czynników, przede wszystkim z tego, że jego formuła w realiach wolnego rynku przy tak załamującym się w Polsce czytelnictwie okazała się nienośna i zaczęła generować coraz większe długi. Z drugiej strony PIW jest na szczęście ciągle w posiadaniu rzeczy niezwykle atrakcyjnej czyli zbioru praw autorskich. Oczywiście w części prawa te już wygasły, w części trzeba je będzie odzyskiwać, tym nie mniej PIW wciąż posiada ogromny zasób czyli kapitał w postaci praw autorskich - powiedział dyrektor Łukasz Michalski.

 

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP