Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży - Warszawa

Data dodania: 29.03.2017

Bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży - Warszawa

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. Jeśli jesteś zainteresowany pracą, która ma na celu udostępnianie, opracowanie, informowanie oraz promowanie w zakresie działań Biblioteki prześlij nam swój życiorys wraz z listem motywacyjnym.

Od kandydatów oczekujemy: posiadania dyplomu wyższej uczelni (kierunek humanistyczny), znajomości Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i UKD oraz języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość programu SOWA2/MARC21, formatu MARC21 rekordu bibliograficznego, przepisów katalogowania oraz znajomość programu graficznego Corel i Photoshop.

Poza tym od kandydata oczekujemy znajomości literatury, umiejętności pedagogicznych, a także komunikatywności, kreatywności oraz zaangażowania w wykonywaną pracę.

Biblioteka preferuje przy zatrudnieniu osoby, które nie są uzależnione od nałogu tytoniowego.

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na czas określony na zastępstwo), pełny wymiar czasu pracy, pracę zmianową, wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zaangażowania, świadczenia socjalne oraz możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie aplikacji na adres kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR-110-5/17 do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP