Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Świadomość społeczna elementem przeciwdziałania przestępczości przeciwko dziedzictwu

Data dodania: 30.03.2017

Świadomość społeczna elementem przeciwdziałania przestępczości przeciwko dziedzictwu

Budowanie odpowiedniej świadomości społecznej oraz egzekucja prawa - to sposoby na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, które 28 marca 2017 r. na senackiej komisji kultury wskazała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin. Podczas posiedzenia senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu debatowała nad problemem przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu - współczesnym zagrożeniom, zapobieganiu i zwalczaniu.

Wiceminister Magdalena Gawin powiedziała, że przestępczość przeciwko zabytkom stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wyjaśniła, że w wypadku tego rodzaju przestępczości zastosowanie mają zarówno przepisy kodeksowe (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń) jak i pozakodeksowe - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ocenie wiceminister, sytuacji związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego nie zmieni jedynie wprowadzanie kolejnych przepisów prawa. "Teraz mamy już prawo, które nie jest stosowane" - podkreśliła. Prof. Gawin zwróciła uwagę, że bardzo wiele zgłaszanych spraw przeciwko dziedzictwu kulturowemu, kończy się umorzeniem postępowania ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu. W innych przypadkach sądy orzekają rażąco niskie kary.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP