Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Oferty pracy w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Data dodania: 30.03.2017

Oferty pracy w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Biblioteka
STANOWISKO: bibliotekarz – specjalista ds. biblioteki cyfrowej i repozytorium
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.04.2017

Zadania/rola w zespole:

 • wprowadzanie i kontrolowanie opisów metadanowych w bibliotece cyfrowej i repozytorium
 • przygotowanie, tworzenie i udostępnianie online plików publikacji cyfrowych
 • skanowanie dokumentów i ich optymalizowanie w programach graficznych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie bibliotek cyfrowych i otwartych repozytoriów
 • przygotowanie okresowych sprawozdań i statystyk
 • przygotowanie wydawnictw informacyjnych dotyczących zasobów cyfrowych biblioteki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość tematyki bibliotek cyfrowych i Open Acceess
 • znajomość narzędzi do tworzenia publikacji cyfrowych
 • znajomość programów graficznych
 • znajomość podstaw edytorstwa publikacji cyfrowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Dodatkowym atutem będą:

 • studia wyższe z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • znajomość przepisów prawa autorskiego i wolnych licencji
 • znajomość rynku czasopism elektronicznych
 • samodzielność i zdolności organizacyjne

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, z możliwością przedłużenia zatrudnienia na stałe
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy
 • przestrzeń we wdrażaniu nowych inicjatyw
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • narzędzia niezbędne do realizacji zadań
 • pozytywną atmosferę pracy i otwartą komunikację w zespole

Dokumenty:

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.04.2017
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 08.05.2017

Dokumenty należy składać w Biurze Biblioteki Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym pok.100/2 ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: library@pg.gda.pl dopiskiem „praca biblioteka cyfrowa”

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


 

INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Biblioteka
STANOWISKO: bibliotekarz – specjalista ds. Open Access
TERMIN SKLADANIA OFERT: 10.04.2017

ZADANIA/ROLA W ZESPOLE:

 • działalność szkoleniowa w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji, w tym z otwartych repozytoriów i czasopism elektronicznych
 • działalność szkoleniowa w zakresie prawa autorskiego i wolnych licencji
 • działalność szkoleniowa i instruktażowa w zakresie tworzenia publikacji na potrzeby otwartego repozytorium
 • prowadzenie korespondencji w języku angielskim dotyczącej działalności otwartego repozytorium
 • wprowadzanie i kontrolowanie publikacji w otwartym repozytorium
 • administrowanie bazą danych publikacji cyfrowych w otwartym repozytorium
 • prowadzenie okresowych sprawozdań i statystyk
 • przygotowywanie wydawnictw informacyjnych dotyczących otwartego repozytorium i innych elektronicznych źródeł informacji

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień prawa autorskiego i wolnych licencji
 • bardzo dobra znajomość zasad ruchu Open Access oraz działalności otwartych repozytoriów
 • bardzo dobra znajomość czasopism elektronicznych, w tym Open Access
 • bardzo dobra znajomość baz danych oraz agregatorów czasopism Open Access i repozytoriów

Dodatkowym atutem będą:

 • studia wyższe z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • znajomość HTML/xHTML
 • znajomość programów graficznych
 • samodzielność i zdolności organizacyjne
 • znajomość języka potwierdzona certyfikatem
 • staż pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez UE

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy
 • możliwość udziału w ciekawych inicjatywach i projektach
 • przestrzeń we wdrażaniu nowych inicjatyw
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • narzędzia niezbędne do realizacji zadań
 • pozytywną atmosferę pracy i otwartą komunikację w zespole

Dokumenty :

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.04.2017
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 08.05.2017

Dokumenty należy składać w Biurze Biblioteki Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym pok.100/2 ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: library@pg.gda.pl dopiskiem „praca w informacji naukowej”
Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przyprocesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP