Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ewidencja księgowa korekty współczynnika w VAT

Data dodania: 03.04.2017

Ewidencja księgowa korekty współczynnika w VAT

Po przeliczeniu współczynnika odliczenia VAT za 2016 r. okazało się, że na podstawie faktycznej sprzedaży wynosi on o 1% mniej niż instytucja stosowała w 2016 r. Czy prawidłowy jest zapis tej korekty Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne” / Ma 225 „VAT naliczony”? Jak zaksięgować korektę prewspółczynnika VAT, który w porównaniu do 2016 r. zwiększył się o 1%?

Korekta roczna nie wpływa na wcześniej ustaloną wartość początkową zakupionych aktywów, lecz odnosi się ją bezpośrednio w koszty lub przychody.

Dla celów bilansowych, zgodnie z zasadą memoriału, korektę VAT instytucja kultury powinna ująć w księgach tego roku, którego ta korekta dotyczy (art. 20 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), np. korektę VAT za 2016 r. w księgach roku 2016. Jeżeli jednak kwota korekty, z punktu widzenia instytucji kultury jest nieistotna, to można zastosować uproszczenie i ująć ją w księgach tego roku, w którym korekta jest sporządzana (czyli w 2017 r. za rok 2016) i ten wariant instytucje stosują najczęściej.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP