Polecamy

Wykorzystanie WordPress jako platformy dla repozytorium obiektów wiedzy

Data dodania: 05.04.2017

Wykorzystanie WordPress jako platformy dla repozytorium obiektów wiedzy

W artykule przedstawiono studium przypadku udanej implementacji w bibliotece akademickiej bazującego na WordPress repozytorium obiektów wiedzy (ang. learning object repository – LOR), mającego ułatwiać bibliotekarzom szersze dzielenie się materiałami dydaktycznymi online oraz pomóc w przygotowaniu i rozbudowie programów edukacji bibliotecznej. Omówiono w nim również szczegółowo praktyczne i techniczne implikacje wykorzystania oprogramowania WordPress do budowy LOR oraz wady i zalety tego rozwiązania.

WordPress to darmowy system o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywany początkowo głownie jako platforma blogowa, a obecnie coraz częściej jako system zarządzania treścią, i mogący służyć jako platforma publikacji dla dowolnego LOR. Repozytoria WordPress są łatwo rozszerzalne i dzięki instalacji dodatkowych, darmowych i płatnych wtyczek, mogą służyć jako proste systemy zarządzania materiałami dydaktycznymi. Korzystając z tego oprogramowania do budowy publicznego indeksu treści przechowywanych na serwerze, biblioteka Uniwersytetu Stanowego Kalifornii w Fullerton (California state University, Fullerton – CSUF) stworzyła w 2015 r. LOR z rekordami dla każdego obiektu wiedzy, zawierającymi metadane o jego formacie, zawartości i dostępności.

Dalej...

Źródło: BABIN 2.0


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP