Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

Data dodania: 06.04.2017

Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

Okres ciąży, urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego objęty jest szczególną ochroną zatrudnienia. Korzysta z niej również urlop ojcowski. Stosunek pracy w czasie tych urlopów nie może być rozwiązany przez pracodawcę, chyba że wystąpią okoliczności uchylające tę ochronę. Są one nieliczne, zasadą jest bowiem zagwarantowanie pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich szczególnej trwałości zatrudnienia.

Pracownikowi w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego przysługuje bardzo mocna ochrona zatrudnienia. Pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (art. 177 § 1 K.p.). Wyłączenie wspomnianej ochrony jest przewidziane tylko w przypadku:

  • upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • wystąpienia przesłanek uzasadniających dyscyplinarne zwolnienie pracownika.

W tym ostatnim przypadku, jeżeli u pracodawcy funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca musi uzyskać zgodę tej organizacji na dyscyplinarkę. W razie braku związków pracodawca podejmuje decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu samodzielnie, jednak z uwzględnieniem wszystkich wymogów dotyczących tego trybu rozwiązania umowy. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP