Polecamy
35,00 PLN

Publikacja obejmuje kronikarski zapis zaledwie pięcioletniego, ale jakże bogatego w wydarzenia okresu,... więcej >

Anna Adamczyk

Dyrektor, Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
26 lat pracy w bibliotece

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Anna Adamczyk kieruje Biblioteką Publiczną we Włoszczowie, dbając o jej nieustanny rozwój. Największy sukces w tym zakresie osiągnęła w sierpniu 2016 r. kiedy została zakończona prowadzona od 2014 r. rozbudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki. Starania o realizację tego celu kandydatka rozpoczęła już w maju 2013 r., opracowując i składając wniosek do programu MKiDN „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Akceptacja wniosku umożliwiła podjęcie dalszych działań, a Jej ogromny wkład pracy i zaangażowanie zespołu, którym kieruje, doprowadziły do zakończenia inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy gminy i powiatu otrzymali w 2016 r. funkcjonalną bibliotekę, przystosowaną do potrzeb rożnych grup użytkowników. Budynek o pow. użytkowej 1118 m ², ciekawej architekturze zewnętrznej oraz interesujących rozwiązaniach wewnątrz obiektu, ma trzy kondygnacje. Każda z nich jest nowocześnie urządzona i wyposażona. W różnych punktach biblioteki wydzielono miejsca dla czytelników, tworząc dla nich „strefy relaksu”, gdzie można i usiąść na wygodnej kanapie i oddać się lekturze . Zainstalowana winda i wybudowany podjazd ułatwiają dostęp osobom niepełnosprawnym, starszym oraz czytelnikom z małymi dziećmi. Wszystkie te udogodnienia przyciągają użytkowników, a bibliotece pozwalają lepiej realizować swoje zadania, aktywizować społeczeństwo oraz zapewniać mu jak najszerszy dostęp do kultury .

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
A. Adamczyk zabiega, aby BP była ważnym ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym w regionie i mogła poszerzać ofertę dla użytkowników. Toteż ciągle szuka partnerów do podejmowania wspólnych inicjatyw. W 2016 r., nawiązała współpracę z Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie, aby zrealizować projekt „A MY CZYTAMY - organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo i działań promujących Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie”. W jego ramach zorganizowano 5 spotkań autorskich, w tym 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych i 3 dla młodzieży (gdyż dotychczasowa oferta dla tej grupy wiekowej była za skromna); utworzono stałą wystawę fotografii dziedzictwa regionu w nowych wnętrzach BP; opracowano materiały promujące BP (logotyp biblioteki, ulotki, zakładki, plakaty, wizytówki). Wszystkie podejmowane działania były współfinansowane ze środków gminy Włoszczowa. Kolejnym partnerem, z którym kandydatka nawiązała współpracę była Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej. Dzięki temu udało się pozyskać środki na konserwację, zabezpieczenie i poprawę ekspozycji wybranych obiektów Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, która mieści się w pomieszczeniach biblioteki.

Osiągnięcia zawodowe kandydatki z wcześniejszych lat
W trosce o wzmocnienie potencjału biblioteki, a także jej filii, A. Adamczyk w marcu 2013 r. pozyskała z Programu Rozwoju Bibliotek sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, projektor multimedialny, aparaty cyfrowe. Było to szczególnie istotne dla filii bibliotecznych, w których czytelnicy do tej pory nie mogli korzystać z Internetu. Udział w PRB zapewnił też szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, którzy zdobyte umiejętności wykorzystali w dalszej pracy {m.in. opracowali plan rozwoju biblioteki oraz uzyskali grant na realizację warsztatów „Magia fotografii - odkryj piękno swojej Małej Ojczyzny” dzięki czemu młodzież z włoszczowskich szkół przygotowała folder fotograficzny promujący ich region).

Cechy osobowościowe
A. Adamczyk jest bibliotekarką z wykształcenia i zamiłowania. Inspiruje pracowników do podejmowania ciekawych inicjatyw. Cechuje ją kreatywność, dzięki czemu tworzy nowe formy upowszechniania książki i czytelnictwa. Znakomicie sprawdza się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty zarówno z pracownikami, jak i z najmłodszymi użytkownikami naszej placówki. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu podjęte działania zawsze kończą się sukcesem. Jej otwartość, życzliwość i komunikatywność pomagają w kreowaniu takiego wizerunku biblioteki, w której każdy może znaleźć przestrzeń dla siebie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP