Polecamy
10,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Alicja Biesaga

Dyrektor Miejska i Gminna Biblioteka w Grodkowie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
35 lat pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
W 2016 r. Alicja Biesaga zainicjowała kolejny etap automatyzacji procesów bibliotecznych w filiach, co znacząco podniosło standard obsługi czytelników w tych placówkach. Zapoczątkowała też digitalizację zbiorów. Skanowano dokumenty życia społecznego, lokalne czasopisma, wycinki z prasy ogólnopolskiej. Materiały te sukcesywnie dodawano do bibliotecznej bazy danych, dostępnej na miejscu w czytelni. Dbając o promocję Biblioteki A. Biesaga współpracowała z lokalnymi mediami: Teraz Grodków (portal internetowy i czasopismo), Panorama Powiatu, Lider (kwartalnik lokalnego Stowarzyszenia Złota Ziemia) i radiem Nysa. Utrzymywała tez ścisłe kontakty z bibliotekami powiatu brzeskiego oraz Biblioteką Wojewódzką i Biblioteką Miejską z Opola.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
A. Biesaga zawsze dba, aby oferta biblioteki dla czytelników była szeroka i różnorodna. W 2016 r. składały się na nią: spotkania autorskie, spotkania DKK, liczne konkursy (m. In.: gminny konkurs wiedzy o regionie dla szkól podstawowych i gimnazjów, zakończony wycieczką krajoznawczą po gminie Grodków) wystawy, zajęcia literackie, plastyczne i muzyczne oraz edukacja kulturalna najmłodszych. A. Biesaga intensywnie współpracowała przy organizacji reaktywowanych Dni Elsnerowskich – w Izbie Pamięci odbyły się wystawy i prelekcje. Ponadto współorganizowała Grodkowską Grę Miejską, imprezę propagującą wiedzę o regionie, którą zainicjowała w 2015 r. Współpracowała też na rzecz biblioteki z lokalnymi twórcami. Na stronie internetowej biblioteki prezentowane są sylwetki i dokonania grodkowskich ludzi pióra, pasjonatów i twórców ludowych. Następnie we współpracy z nimi organizowane były cykliczne warsztaty, (m.in. rękodzieła), wystawy, spotkania autorskie oraz przygotowywane filmy dokumentalne o nich (również tych nieżyjących). Dzięki takim działaniom MiGBP jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców miasta i gminy. Jej wysokie notowania potwierdził taż ranking dziennika Rzeczpospolita, w którym Biblioteka uzyskała zaszczytne III miejsce w woj. opolskim.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Realizując zadania biblioteki powiatowej, A. Biesaga organizuje co roku, w maju, konferencje dla bibliotekarzy z gminy Grodków i powiatu brzeskiego, służące podnoszeniu kwalifikacji, wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska bibliotekarskiego całego powiatu. W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pracownicy biblioteki pod Jej kierunkiem przygotowują szereg imprez promujących czytelnictwo.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z poprzednich lat
W 2011 roku A. Biesaga nawiązała współpracę z Fundacją Ośrodka KARTA. Biblioteka uczestniczyła w realizacji dużego projektu pod nazwą Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Końcowym efektem było utworzenie na stronie internetowej CATL archiwum społecznego MiGBP w Grodkowie. Znalazły się w nim skany fotografii i dokumentów dotyczących gminy Grodków, które są dostępne w bibliotece. Współpraca z Ośrodkiem KARTA trwa nadal, a archiwum jest sukcesywnie poszerzane o nowe zbiory. A. Biesaga ukończyła I Edycję Szkoleń Trenerskich dla Bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, oraz kurs „Kieruj w dobrym stylu” dla dyrektorów bibliotek realizowany przez FRSI i Szkołę Liderów.

Cechy osobowościowe
Pierwsze, z czym kojarzy się osoba kandydatki to niespożyte i bez przerwy odnawialne pokłady energii. A. Biesaga potrafi być wszędzie, nawet w kilku miejscach jednocześnie. Nad Jej głową kłębią się chmury pomysłów, ale nie ulatują jak para wodna, bo A. Biesaga ma w sobie tyle siły i determinacji, by sprawnie je urzeczywistniać. PASJA to motor każdego jej działania! Zapytana o szczegóły wydarzenia z zeszłego roku, po chwili namysłu, wie już wszystko. Na zdziwienie „Skąd Pani to pamięta?”, odpowiada „Bo to całe moje życie!!!” Ona po prostu żyje tym, co robi… Ale przede wszystkim jest CZŁOWIEKIEM. I to w wydaniu nieczęsto już spotykanym. Szczera, wrażliwa, pomocna i lojalna. Ma obszerną wiedzę oraz bagaż doświadczeń. Nosi w sobie wizję biblioteki idealnej i stara się robić wszystko, aby ją urzeczywistnić. Cieszy się niesłabnącym uznaniem i szacunkiem władz samorządowych oraz lokalnego środowiska.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP