Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Mirosława Bogacz

Nauczyciel bibliotekarz w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
Wykształcenie: wyższe: filologia polska; podyplomowe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, wiedza o kulturze
27 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2016 

Działania na rzecz biblioteki
W 2016 r. M. Bogacz we współpracy z D. Kaczor zreorganizowała księgozbiór, aby zapewnić swobodny dostęp do półek z beletrystyką i najpopularniejszymi działami. Wyeksponowano regały z nowościami w czytelni (ponad 600 „książek – marzeń” pozyskanych przez kandydatkę ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa). Ponadto prezentowała działania biblioteki w Internecie: https://www.facebook.com/bibliotekaxilo/, biblioxilo.blogspot.com, wprawkixilo.wordpress.com. Promocji biblioteki służyła też aktywna współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz artykuły publikowane w czasopiśmie Biblioteka w Szkole.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki
W 2016 r. M. Bogacz aktywizowała uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez środowiska bibliotekarskie: „Drzewo recenzji” (WBP, TNBSP- nagroda dla uczennicy), „Małopolski Konkurs Pięknego Czytania” (WBP, TNBSP - wyróżnienie), „Małopolska w literaturze. Literatura w Małopolsce” (TNBSP- dyplom), „Książka lekarstwem na smutek” (PBW), „Przyjaciele - ciche anioły” (Hospicjum); oraz w ogólnopolskich kampaniach „Zaczytani” (zbiórka książek dla dzieci z domów dziecka i szpitali), ”Tydzień Książek Zakazanych”, „Idź na Targi Książki”, konkurs na wydanie własnej książki „Misja-Książka!” https://ridero.eu/pl/books/stapajac_po_kruchym_lodzie/). W roku szkolnym 2015/2016 była pomysłodawczynią i koordynatorką projektu eTwinning: „Teens and Money” zrealizowanego z Francją, Ukrainą, Słowacją i Turcją, który otrzymał European Quality Label (Europejski Znak Jakości eTwinning) za innowacyjność na poziomie europejskim, został też zgłoszony do konkursu ogólnopolskiego i europejskiego. Od września 2016 r., M. Bogacz realizuje kolejny projekt „Once upon today… in Europe” promujący Kraków i Małopolskę. Aby rozreklamować książki, które pozyskała dla biblioteki w ramach NPRCz zorganizowała ogólnoszkolną kampanię, na którą składały się następujące wydarzenia: Zostań pierwszym czytelnikiem nowej książki – akcja plakatowa, rezerwacja nowych książek, W piątek 10.30 - uwalniamy książki! – akcja wypożyczania nowości, Zrób sobie selfie z ciekawą książką – promocja książek na FP biblioteki, projekt: Zareklamuj ulubioną książkę! – recenzowanie wybranych tytułów na lekcjach. M. Bogacz zorganizowała też kampanię dla rodziców Dlaczego warto czytać? W ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej prowadziła badania czytelnictwa, również w kontekście NPRCz. W 2016 M. Bogacz została uhonorowana przez Prezydenta Krakowa certyfikatem „Nauczyciel z Pasją”. Otrzymała też podziękowanie Kuratora Oświaty za wieloletnią aktywność w eTwinningu.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Od 2001 r. M. Bogacz publikuje w czasopiśmie metodycznym „Biblioteka w Szkole”. W 2016 r. ukazały się tam Jej 3 artykuły: Zachęcić do czytania i do działania, BwS 2/2016; Czas apokalipsy – scenariusz zajęć, BwS 7-8/2016, Czy jesteś nowoczesnym nauczycielem bibliotekarzem?, BwS 7-8/2016, w których dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniami. Pełni też funkcję redaktor naczelnej ogólnopolskiego kwartalnika metodycznego "Biblioteka-Centrum Informacji", który promuje nowe technologie, innowacyjne rozwiązania w pracy bibliotek, prezentuje przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć itp. Artykuły z „BCI” dostarczyły wielu argumentów w dyskusji przeciwko likwidacji bibliotek szkolnych. Poza tym współpracuje z Bożeną Boryczką - wiceprzewodniczącą sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP. W 2016 r. M. Bogacz opiekowała się 4 studentkami UJ.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
M. Bogacz jest autorką pierwszego poradnika dotyczącego komputeryzacji biblioteki szkolnej: Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. (Warszawa, Sukurs 2005) oraz rozdziału dotyczącego komputeryzacji bibliotek szkolnych w: Nowym vademecum nauczyciela bibliotekarza. (Warszawa, Sukurs 2011). W l. 2010-2013 współorganizowała ogólnopolski konkurs literacki „Szuflada” - integrujący środowisko bibliotekarzy szkolnych i tych z bibliotek publicznych. Warte odnotowania są także wygłoszone przez nią referaty: na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Częstochowie (2010) "Centra informacji multimedialnej w bibliotekach", oraz na XV Ogólnopolskim Forum TNBSP w Krakowie (2015) „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych”.

Cechy osobowościowe
M. Bogacz jest osobą kreatywną, życzliwą i kompetentną. Chętnie pracuje w zespole i dzieli się doświadczeniem. Jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły innych bibliotekarzy. Praca z uczniami, w których budzi czytelniczą pasję, przynosi jej wiele satysfakcji. Identyfikuje się z zawodem nauczyciela bibliotekarza, promuje go w środowisku i stara się, żeby wysokie standardy pracy budowały prestiż tego pasjonującego zawodu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP