Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Małgorzata Jolanta Zychowicz

Kustosz, kierownik działu Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
30 lat pracy w bibliotece

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz bibliotek
W ramach opieki metodycznej Małgorzata Zychowicz wizytowała podległe biblioteki 9 razy w ciągu 2016 r., służąc radą i pomocą w sprawach merytorycznych. M. in. dzięki jej wkładowi pracy, dwie biblioteki powiatu koszalińskiego z Biesiekierza i Sianowa, znalazły się w 2016 r., wśród pierwszej 10. najlepszych bibliotek w kraju, w rankingu bibliotek tygodnika Rzeczpospolita. Żaden powiat w Polsce nie może się poszczycić takim osiągnięciem.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Poza pracą instruktorską M. Zychowicz organizowała dla dzieci, młodzieży i dorosłych imprezy kulturalno-edukacyjne o zasięgu powiatowym. W 2016 r. odbyło się 26 spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży w 8 bibliotekach gminnych, w których wzięło udział łącznie 1720 czytelników. Poza tym dla tej grupy odbiorów przygotowała: powiatową dziecięcą sesję naukową:. „Mity greckie podstawą kultury europejskiej”, dla finalistów powiatowego konkursu plastycznego: ” Mity greckie w ilustracji” ( 6.04.2016 r); powiatowy przegląd recytatorski dla przedszkolaków „Ludwisie”, ( 11.05.2016 r.); regionalny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne”, w którym na różnych etapach wystąpiło ok. 2000 uczestników, a finał miał miejsce 8.06.2016 r.; święto czytelnika dziecięcego, podczas którego uhonorowano 51 najaktywniejszych czytelników bibliotek gminnych z powiatu koszalińskiego; konkurs „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania” dla młodzieży szkolnej prezentującej wybrane fragmenty dzieł H. Sienkiewicza. Organizowała też spotkania autorskie i promocje książek dla dorosłych. W 2016 r. odbyły się 34 takie spotkania, z czego osobiście zorganizowała 10 ( m.in.: z Hanną Bakułą - 10.05.2016, Adamem Wajrakiem - 24.05.2016, Jackiem Dehnelem - 16.06.2016, Katarzyną Bondą - 22.09.2016, Bronką Nowicką – 16.11.2016, Marcinem Mellerem – 8.12.2016., Robertem Biedroniem – 12.12.2016). Spotkania te, połączone z promocją książek cieszyły się dużą popularnością (1070 osób). Ważnym przedsięwzięciem M. Zychowicz był projekt „Język w akcji” (11-15.07.2016) organizowany we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie. Kandydatka aktywnie włączała się też w organizację wielu imprez kulturalno-edukacyjnych o zasięgu krajowym np.: Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Turniej wiedzy o A. Fredrze. Ponadto promowała książki pisząc recenzje - w 2016 r. publikowała w miesięczniku „MMTrendy” recenzje książek znajdujących się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W 2016 r. M. Zychowicz zorganizowała 6 szkoleń dla bibliotekarzy z KBP i z terenu powiatu, w których wzięło udział 170 bibliotekarzy ( m.in.: sesję wyjazdową w B.P. Gminy Manowo - 10.02.2016; warsztaty KLANZY "Od deski do deski…” - 8.06.2016; szkolenie nt. nowelizacji aktów prawnych dot. bibliotek publicznych - 9.12.2016) oraz konferencję pt. "Analiza czytelnictwa bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego za 2015 r." Poza tym prowadziła zajęcia z gromadzenia zbiorów, biblioterapii, i nowoczesnego zarządzania biblioteką na studiach podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Oddziału Terenowego Akademii Bydgoskiej w Koszalinie. Co kwartał przygotowuje koszalińską część Kroniki do Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. W 2016 r., opracowała Historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie i byłym województwie koszalińskim, która ma stanowić część Historii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Pomorza Zachodniego przygotowywaną z okazji 70.lecia SBP na Pomorzu Zachodnim i 100.lecia SBP w Polsce.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
Zaliczyć do nich należy referat M. Zychowicz pt. „Standardy funkcjonowania bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego na tle standardów europejskich i dokonań Koszalińskiej Biblioteki Publicznej” wygłoszony na konferencjach w Pile (kwiecień 2008) i Toruniu ( grudzień 2008). Na uwagę zasługują jej artykuły opublikowane w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim: "Biblioteki publiczne powiatu koszalińskiego w roku 2013". 2014, nr 4, s.26-40; "Koszalińska Biblioteka Publiczna od a do zet". 2014, nr 4, s.118-135. Otrzymała też odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury (1999), Brązowy Krzyż Zasługi ( 2007), Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego ( 2010), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2012).

Cechy osobowościowe
Kandydatka jest osobą komunikatywną, rzeczową, uśmiechniętą i życzliwą. Uważnie słucha czytelników i chętnie im pomaga, dlatego jest przez nich lubiana. Dba o swój rozwój zawodowy, na bieżąco śledząc najnowsze trendy w bibliotekarstwie i prawie bibliotecznym. Pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem, inicjuje nowe formy promocji biblioteki, książki i czytelnictwa. Jest dobrym kierownikiem pobudzającym współpracowników do kreatywności i wspólpracy, na bieżąco rozwiązuje wszystkie problemy, co sprzyja harmonijnej koegzystencji.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP