Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Adrianna Walendziak

Kustosz, kierownik Działu Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Wykształcenie: wyższe
12 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz bibliotek
Adrianna Walendziak kieruje Działem AWR, w którego kompetencjach leży współpraca z bibliotekami, instytucjami i organizacjami. W 2016 r. współpracowała m.in. z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy projekcie „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” (dzięki któremu dofinansowanie otrzymały dwie biblioteki województwa), z FRSI przy projekcie „O finansach …w bibliotece” (udział 9 bibliotek z województwa, ponad 200 mieszkańców województwa przeszkolonych w zakresie podstaw ekonomii) czy Wydawnictwem PWN S.A. i 27 bibliotekami w ramach konsorcjum Ibuk Libra, dzięki czemu mieszkańcy województwa mieli dostęp do ponad 800 książek elektronicznych. Pod jej kierownictwem zespół AWR koordynował badanie SBP „Analiza funkcjonowania bibliotek”, w którym udział wzięły wszystkie biblioteki publiczne regionu., co umożliwiło porównanie i analizę zmian, które zaszły w tych placówkach w ciągu trzech ostatnich lat.

Działania na rzecz użytkowników bibliotek i środowiska lokalnego
Jako jedna z dwóch wojewódzkich koordynatorów DKK, w 2016 r. koordynowała działalność 75 klubów, we współpracy z bibliotekarzami przygotowała 42 spotkania autorskie i 4 warsztaty, w których uczestniczyło ponad 2000 osób, zorganizowała VIII Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK oraz wyjazd 54 moderatorów i klubowiczów na Literacki Woodstock.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W 2016 r., A. Walendziak zrealizowała projekt szkoleniowy „Pasja: BIBLIOTEKA” dofinansowany z Instytutu Książki. Jego celem było podniesienie kompetencji 400 pracowników bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego podczas 21 szkoleń (w tym 3 webinariów). Dotyczyły one motywacji, organizacji czasu pracy, budowania efektywnego zespołu, pozyskiwania wolontariuszy, partycypacji mieszkańców w działaniach bibliotek, nowych usług, programowania. W ramach projektu zrealizowała wizytę studyjną do 6 bibliotek z woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Poza tym, Dział AWR pod Jej kierownictwem zorganizował w 2016 r. 59 spotkań, na których przeszkolono 1226 pracowników bibliotek publicznych. Ona sama, jako entuzjastka nowych technologii, w 2016 r. przeszkoliła z obsługi tabletów oraz aplikacji mobilnych ponad 40 bibliotekarzy z WBP. Współorganizowała też konferencję „Bibliotekarz – kierunki rozwoju” oraz była współautorką raportów z działalności bibliotek publicznych województwa i artykułów w czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” (www.wbp.olsztyn.pl/bwm).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
W latach 2011-2016 A. Walendziak przeszkoliła kilkaset osób podczas wielu spotkań edukacyjnych realizowanych m.in. w Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Tematyka koncentrowała się wokół nowych usług i wykorzystania nowych technologii. Była też koordynatorką międzynarodowego projektu edukacyjnego „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”; współorganizatorką VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie w 2013 r. oraz pomysłodawczynią dorocznych Wojewódzkich Zlotów Moderatorów DKK, realizowanych cyklicznie od 2009 r. Jako członek SBP, a od 2013 r. sekretarz olsztyńskiego oddziału SBP, współorganizowała doroczne wojewódzkie konferencje merytoryczne dla członków i sympatyków SBP.

Cechy osobowościowe
Powiedzieć, że Ada wzorowo wywiązuje się z powierzanych jej obowiązków, to nic nie powiedzieć. Jest osobą wymagającą – przede wszystkim od siebie. Organizując z pasją szkolenia dla bibliotekarzy z regionu, nie zapomina również o własnym rozwoju. Dzięki ustawicznemu kształceniu się zna na bieżąco nowinki z bibliotekarskiego świata. Znakomite przygotowanie merytoryczne uzupełnia głębokim poczuciem obowiązku, odpowiedzialności za wykonywaną pracę i 100%. zaangażowaniem w realizację zadań. Jako trener stara się nie tylko edukować bibliotekarzy, ale zarażać ich swoim zapałem, motywując do odkrywania, oswajając nieznane. Myśli niestandardowo, działa nieszablonowo, zawsze krok do przodu, podpatrując dobre praktyki, które potem wdraża w WBP oraz w innych bibliotekach województwa. Wie, że kluczem do sukcesu jest najczęściej dobra współpraca. Dla bibliotekarzy z terenu, oprócz pomocy merytorycznej, ma także zawsze dobre słowo. Na co dzień uśmiechnięta, rozsiewająca dobrą aurę, w kryzysowych momentach – opanowana. Zdecydowana, gdy wymaga tego sytuacja. Prywatnie entuzjastka nowych technologii, wszędzie z nieodłącznym tabletem, ale też miłośniczka przyrody – kiedy nie czyta sprawozdań, uwielbia aktywnie spędzać czas na powietrzu, wsłuchując się w odgłosy natury. Równie zachłannie jak te dźwięki pochłania także książki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP