Polecamy
Maja Kuczerska 20,90 PLN 24,90 PLN

„To ja, JEŻYK” – jeże pojawiły się na Ziemi 15 milionów lat temu. Chociaż... więcej >

Anna Wrąbel

St. kustosz, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
wykształcenie: wyższe
40 lat pracy w bibliotece

Łódzki Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
W 2016 r., Anna Wrąbel aktywnie działała na rzecz promocji działań biblioteki współpracując z mediami, m.in. „Dziennikiem Łódzkim", Rozgłośnią Regionalną „Nasze Radio 104,7 FM", Stowarzyszeniem Kreatywny Sieradz oraz z władzami miasta przy organizacji imprez kierowanych do młodych czytelników . W bibliotece dla dzieci i młodzieży zorganizowała Kącik Maluszka, gdzie odbywają się spotkania integrujące najmłodszych czytelników i ich rodziców z biblioteką.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
A. Wrąbel stara się aktywizować czytelnictwo dzieci i młodzieży wprowadzając nowe formy pracy. Była m.in. inicjatorką gier miejskich w Sieradzu (w grze „Miejsca pełne baśniowej magii", zorganizowanej w maju 2016 roku wzięło udział 116 osób). Współpracowała z wieloma instytucjami, m.in. z Domem Dziecka w Rafałówce, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Jednostką Wojskową w Sieradzu, organizując spotkania poświęcone problemom, które są ważne dla młodych ludzi (w 2016 roku pozyskała fundusze na interaktywne przedstawienie „Lili, fejs i kłopoty - zagrożenia internetowe" w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa). Prowadzi cykl zajęć „Warto wiedzieć", w trakcie których raz w miesiącu odbywają się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz spotkania autorskie dla najmłodszych. Wykorzystując swoje wyjątkowe, artystyczne zdolności utworzyła Teatrzyk Przedszkolaka, w ramach którego najmłodsi czytelnicy wystawiają w bibliotece przygotowane przez siebie spektakle (cztery przedstawienia w 2016 roku). Organizuje ponadto zabawy plastyczno-techniczne z dziećmi „Ja też potrafię", coroczną akcję Cała Polska Czyta Dzieciom i bajkowe spotkania z czytelnikami.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
A. Wrąbel współpracuje z bibliotekami, udzielając pomocy we wdrażaniu usług bibliotecznych w programie Sowa - zarówno telefonicznie, jak i osobiście (konsultacje dla MiGBP w Poddębicach, M-GBP w Uniejowie i MBP w Brzezinach). Od 1976 r. jest członkiem SBP, a od 8 lat przewodniczącą Koła nr 1 w Sieradzu. Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego, organizując m.in. imprezy i wycieczki dla bibliotekarzy z terenu powiatu sieradzkiego połączone z wymianą doświadczeń (w ostatnich latach były to wyjazdy do bibliotek w Kudowie Zdroju, Gdańsku, Wrocławiu, do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu). Angażuje się w coroczne obchody Tygodnia Bibliotek. Jest inicjatorką współpracy pomiędzy kołami SBP w Sieradzu, dzięki czemu wspólnie zdobywają fundusze na spotkania autorskie.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
A. Wrąbel jest zasłużonym bibliotekarzem zarówno dla PBP w Sieradzu, jak też dla rozwoju czytelnictwa i społeczności bibliotekarskiej w regionie. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana (m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury" w 1994 roku; medalem SBP „W dowód uznania" w 1996 roku oraz nagrodami starosty sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w latach 2004, 2011 i 2016. Za wdrożenie na terenie powiatu sieradzkiego akcji Cała Polska Czyta Dzieciom otrzymała też specjalne wyróżnienie od Fundacji ABC.

Cechy osobowościowe
A. Wrąbel to osoba bardzo sympatyczna i koleżeńska, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami i zawsze służy pomocą. Jej zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju kultury, upowszechniania książki i czytelnictwa wykracza poza zawodowe obowiązki. Otwarta na bibliotekarskie nowości, które wdraża w swojej pracy, inicjuje wiele wydarzeń bibliotecznych i zdobywa na nie fundusze, aktywnie współdziała przy organizacji imprez promujących książkę i czytelnictwo, zarówno w bibliotece, jak też w ogólnopolskich i regionalnych projektach. Jest pomysłowa i uzdolniona plastycznie, co wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi oraz przy kreowaniu przestrzeni bibliotecznej. Optymizm, przyjazne nastawienie ułatwiają Jej nawiązywanie współpracy z rozmaitymi instytucjami i organizacjami, a szacunek dla poglądów i dokonań innych osób oraz wyjątkowa umiejętność pracy zespołowej pomagają przy realizacji zadań biblioteki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP