Polecamy
Jelena Korieniewa 20,90 PLN 24,90 PLN

"To ja, WIEWIÓRKA” – wiewiórki są zwinne i zaradne. Zanim ukryją orzech w... więcej >

Karolina Mendyk

Kustosz, Dział Fonoteka Dolnośląska Biblioteka Publiczna  im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Wykształcenie wyższe bibliotekarskie
9 lat pracy w bibliotece

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Zainteresowania Karoliny Mendyk ( promocja etycznego podejścia do zwierząt i środowiska naturalnego) przyczyniły się do wyznaczenia nowych kierunków w tworzeniu oferty DBP. Dzięki niej DBP pozyskała do współpracy nowych partnerów z organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Fundacja Koci Zakątek. W ramach tej współpracy w 2016 r., w bibliotece odbyły się pokazy filmowe z dyskusją, warsztaty kulinarne oraz wystawy, za organizację których odpowiadała kandydatka. Wydarzenia te cieszyły się ogromną frekwencją i znacząco wpłynęły na wizerunek DBP jako instytucji otwartej na różnorodne poglądy i postawy życiowe.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
W 2016 r., K. Mendyk prowadziła różnorodne działania animacyjno-kulturalne adresowane do wszystkich użytkowników biblioteki. Były to m.in. zajęcia plastyczne w ramach Pracowni Rękodzieła (4 warsztaty dla 58 osób), w tym dla niepełnosprawnych umysłowo pensjonariuszy Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Prowadziła też Dyskusyjne Kluby Książki dla osadzonych, z których jeden działa w Zakładzie Karnym nr 2 , a drugi w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (w sumie odbyło się 17 spotkań, dla 120 osadzonych). Oprócz comiesięcznych spotkań z książką zorganizowała dla więźniów także warsztaty dziennikarskie, które prowadził pisarz Krzysztof Koziołek. Poza tym była pomysłodawczynią i sprawnym realizatorem: kolejnej edycji Senioraliów (cykl warsztatów i spotkań dla seniorów, 120 uczestników), 3 edycji Horror Day – Dolnośląskiego Festiwalu Grozy, w którym udział wzięło ponad 250 osób. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki zorganizowała wystawę oraz 3 seanse filmowe połączone z dyskusjami i degustacją potraw wegańskich.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
K. Mendyk chętnie uczestniczy w życiu środowiska bibliotekarskiego: zorganizowała m. In. kilka imprez integrujących pracowników DBP we Wrocławiu. Jej pomysły i doświadczenia jako moderatora DKK przyczyniły się do wzrostu zainteresowania działalnością animacyjną wśród dolnośląskich bibliotekarzy, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę z czytelnikiem wykluczonym. Brała udział w Forum Młodych Bibliotekarzy, a zdobytą tam wiedzę i umiejętności przekazywała podczas spotkań moderatorów DKK Dolnego Śląska, które odbywają się cztery razy do roku w DBP we Wrocławiu. Podczas tych spotkań przekazywała również swoje doświadczenia dotyczące pracy ze skazanymi. W lipcu 2016 roku kandydatka współorganizowała i obsługiwała merytorycznie Ogólnopolski Zlot Członków Dyskusyjnych Klubów Książki, który miał miejsce we Wrocławiu.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
K. Mendyk jest laureatką Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok za rok 2015. Jej osiągnięcia opisane zostały między innymi na łamach „Wysokich Obcasów”. W 2015 r. otrzymała również Nagrodę Dyrektora DBP za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu nowych form pracy z czytelnikiem oraz kreatywność.

Cechy osobowościowe
K. Mendyk to osoba kreatywna, samodzielna, mająca wiele zainteresowań i umiejętności, które wykorzystuje w pracy zawodowej. Jest dobrze przygotowana do pracy z czytelnikiem. Ustawicznie się dokształca. Dobrze zorientowana w nowych trendach bibliotekarskich, chętnie je promuje i wprowadza do codziennej pracy. Ma łatwość nawiązywania kontaktów zawodowych i pozazawodowych (partnerstwo ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki), które przydają się podczas realizacji powierzonych zadań. Bardzo dobrze współpracuje w zespołach, będąc niejednokrotnie inspirującym liderem. Z chęcią podejmuje się zadań trudnych, nietypowych, takich jak. prowadzenie DDK dla osadzonych, co stanowi nową przestrzeń działania biblioteki oraz wyjątkową promocję książki i czytelnictwa. Osiągnięcia kandydatki w tym zakresie inspirują inne, dolnośląskie biblioteki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP