Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Karolina Suska

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Wykształcenie wyższe: socjologia podyplomowe.: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
5 lat pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Karolina Suska dba o bibliotekę gminną oraz jej 3 filie. W latach 2014-2016 każda z nich została wyremontowana. W 2016 r. biblioteki wzięły też udział w programie „Kierunek: Biblioteka”, dzięki któremu uzyskały spójną i estetyczną identyfikację wizualną. Z inicjatywy kandydatki przystąpiły do programu MAK+. Wyróżniają się ponadto najwyższym zasięgiem czytelnictwa w powiecie, a średnia uzyskana w 2016 r. (20,4%) przewyższa średnią województwa lubelskiego (17,4%). To wynik działań K. Suskiej na rzecz promocji książki i rozwoju czytelnictwa. Stara się, aby działalność GBiDK w Łaziskach była regularnie prezentowana w różnorodnych mediach m.in. w radiowej Trójce, Czwórce, Radiu Lublin, a także w TVP Lublin. Teksty na temat K. Suskiej i jej dokonań w GBDiK znalazły się w "Wysokich Obcasach" ( 2013, nr 37, s. 56-59 ) i "Wspólnocie Opolskiej" ( 2016, nr 11, s.2 )

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Od początku swojej pracy K. Suska realizuje wiele projektów na rzecz całego środowiska lokalnego. W 2016 r. do najważniejszych inicjatyw należały: dla dzieci: akcje "Ferie w filii" oraz "Wakacje w BIBLIO!", pozwalające najmłodszym atrakcyjnie spędzić czas wolny od nauki oraz zajęcia na temat wielokulturowości prowadzone przez wolontariuszy z różnych części świata (m.in. z Kanady, Meksyku, Gruzji, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Indii), dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem dla Ziemi czy międzynarodową organizacją AiSEC; dla młodzieży: liczne warsztaty i spotkania, m.in. zorganizowane we współpracy z Polską Akcją Humanitarną zajęcia na temat kultury Ugandy, uczestnictwo w programie „Link do przyszłości”, w warsztatach kulinarnych, fotograficznych i innych zajęciach edukacyjnych realizowanych z Narodowym Bankiem Polskim, LGD "Owocowy Szlak", Stowarzyszeniem Kobiet "Łaziszczanki" i Stowarzyszeniem "Bona Fides"; dla dorosłych: stale organizowane wyjazdy na wydarzenia kulturalne, koncerty, spektakle, festiwale oraz regularnie odbywające się spotkania Inspiratornii, na które zapraszani są ludzie z pasją. Przy Bibliotece działa Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet oraz Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych, do którego należą panie w wieku od 18 do 84 lat. Prowadzone były także spotkania z mieszkańcami innych krajów - do tej pory wzięli w nich udział goście z 14 państw, m.in. Gruzji, Czeczenii, Turcji, Rosji, Norwegii, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, itp.; dla seniorów: w Bibliotece działa Klub Seniora, w którym odbywają się warsztaty rozwojowe, szkolenia i spotkania integracyjne. Od dwóch lat K. Suska w ramach Tygodnia Bibliotek organizuje dla nich „Biblioteczną Majówkę”, której celem jest propagowanie lokalnych tradycji i zwyczajów. W 2016 r., w tej imprezie wzięło udział ponad 120 osób.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
K. Suska stale podnosi kwalifikacje, a swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi. Ukończyła Akademię Liderów Kultury, uczestniczyła w Programie Liderzy PAFW, aktualnie jest słuchaczką Szkoły Tutoringu. Należy do sieci LABIB, w ramach której, w l. 2014-2015 przeprowadziła kilka szkoleń dla bibliotekarzy. Swoje doświadczenia prezentowała też w 2016 r. na konferencjach organizowanych przez WBP w Lublinie, na ogólnopolskim Kongresie Bibliotek, a także w prasie branżowej, radiu i lokalnej telewizji.

Osiągnięcia zawodowe kandydata w minionym roku
W 2016 r. K. Suska została laureatką ogólnopolskiego stypendium im. Olgi Rok w kategorii bibliotek z mniejszych miejscowości. W tym samym roku społeczność lokalna wybrała ją na Człowieka Roku Powiatu Opolskiego. Zdobyła także tytuł Aktywnej Kobiety Lubelszczyzny w kategorii inicjatyw społecznych. Dzięki pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej uczestniczyła ponadto w wizycie studyjnej - International Visitor Leadership Program w USA, podczas której zwiedziła Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. Wróciła zainspirowana wieloma pomysłami, które chce w przyszłości wdrażać w pracy.

Cechy osobowościowe
K. Suska wyznaje zasadę, że biblioteka powinna być głównym miejscem spotkań dla społeczności lokalnej. Cechuje ją otwartość na współpracę i partnerstwo, o czym świadczy liczba podmiotów, z którymi współpracuje, a także kreatywność, co widać po ilości podejmowanych inicjatyw. To przekłada się na szeroki pakiet różnorodnych działań oferowanych użytkownikom biblioteki. Prywatnie mówi o sobie, że jest wiejską biblio-aktywistką zafascynowaną pracą na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza kobiet z terenów wiejskich. Prowadzi blog kobietynawsi.blogspot.com, związany z Jej pasją, interesuje się też fotografią i kulturą. W wolnym czasie uwielbia podróżować i czytać książki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP