Polecamy
38,00 PLN

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy... więcej >

Iwona Czyżewska

Kierownik Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
Wykształcenie: wyższe
30 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki 
W 2016 r. Iwona Czyżewska przeorganizowała przestrzeń biblioteczną dostosowując ją do potrzeb coraz większej liczby użytkowników, w tym dzieci. Aby zaspokoić dobrze rozpoznane potrzeby czytelników dbała też o właściwe i świadome kształtowanie księgozbioru m.in. dzięki przyjmowaniu dużych ilości darów książkowych. Ponadto zajmowała się ustawiczną promocją filii, jej osiągnięć i organizowanych imprez poprzez zamieszczanie na facebooku informacji i zdjęć dokumentujących działania Filii, projektowanie i własnoręczne wykonywanie afiszy, plakatów oraz zaproszeń, rozwieszanych na najbliższym osiedlu, czy przesyłanych do szkół i przedszkoli. Promocji Filii służyła także współpraca z blisko 30 instytucjami oświatowymi i kulturalnymi na terenie całego miasta.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Pragnąc „przyciągnąć” do biblioteki zwłaszcza dzieci i młodzież oraz zachęcić ich do czytania I. Czyżewska zorganizowała w 2016 r., 106 imprez promujących czytelnictwo, w których udział wzięły 2189 osoby – głównie dzieci i młodzież. Dla nich prowadziła m.in.:
- całoroczny cykl warsztatów w ramach projektu „Wychowanie patriotyczne w grupie dzieci sześcioletnich”, pozwalający zaznajomić dzieci z najważniejszymi polskimi symbolami i legendami, z historią Białegostoku i Podlasia oraz dziedzictwem kulturowym, wyróżniającym ten region w skali kraju (budzenie patriotyzmu lokalnego);
- całoroczny cykl warsztatów „Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne” rozwijający wśród dzieci i młodzieży wiedzę o ochronie przyrody i umiejętności podejmowania działań proekologicznych;
- zajęcia biblioterapeutyczne „W krainie emocji i uczuć”, w trakcie których dzieci uczą się rozpoznawać uczucia i radzić sobie z gwałtownymi emocjami przez wykorzystanie odpowiednich tekstów literackich i zabaw.
- inne zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce; spotkania autorskie; spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (nieprzerwanie od 2007 r.), zapraszanie do współpracy przedstawicieli zawodów artystycznych – aktorów i muzyków.
Aktywizowanie czytelników dało wymierne efekty – w 2016 r. liczba czytelników ( w tym dzieci i ich rodzin) wzrosła do 3223 osób, które w trakcie 33184 odwiedzin wypożyczyły w trzyosobowej placówce I. Czyżewskiej 96241 egzemplarzy zbiorów. Zanotowano przy tym wzrost liczby wypożyczonych książek tylko z poziomów I – IV o blisko 3500 woluminów.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
I. Czyżewska jest aktywnym członkiem SBP - od czterech lat pełni funkcję skarbnika Oddziału Podlaskiego, włącza się też do innych zadań realizowanych przez Zarząd Oddziału SBP w Białymstoku. ( np. integracji zawodowej członków czy wymiany doświadczeń zawodowych grup zorganizowanych, które odwiedzają jej placówkę). Kandydatka przybliża zawód bibliotekarza podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą, promuje go własnym przykładem, wspiera też osoby chcące ten zawód wykonywać (m.in. dzieląc się swoim doświadczeniem z wolontariuszami i praktykantami, którymi się chętnie opiekuje).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
W wyniku podobnych działań, jak wyżej wymienione, I. Czyżewska zgłoszona została do Konkursu na Bibliotekarza Roku 2013, a w r. 2014 wyróżniono ją dyplomem „Srebrnej Róży”– nagrodą przyznawaną w uznaniu osiągnięć zawodowych przez dyrekcję Książnicy Podlaskiej.

Cechy osobowościowe
I. Czyżewska to osoba aktywna i pełna inicjatyw w środowisku zawodowym. Pracowita, odpowiedzialna, realizująca zadania również po godzinach pracy jeśli zachodzi taka potrzeba. Jest przy tym koleżeńska, zawsze służy radą i pomocą innym. Wrażliwa na niesprawiedliwość potrafi stanąć w obronie pokrzywdzonych. Wzbudza sympatię zarówno użytkowników Biblioteki jak też licznego grona bibliotekarzy. Posiada duże poczucie humoru.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP