Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Urszula Kopeć-Zaborniak

Kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
15 lat pracy w bibliotece

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Urszula Kopeć-Zaborniak dba o wygląd i wyposażenie podległych placówek (MBP oraz 3 filie) systematycznie je modernizując i dostosowując do potrzeb użytkowników. W 2016 r. pozyskała budynek po kółku rolniczym, przygotowała dokumentację techniczną modernizacji Filii w Nowym Siole i złożyła wniosek w tej sprawie. Była również odpowiedzialna za realizację projektów związanych z komputeryzacją w/w bibliotek w programie MAK+, wdrożenie nowych usług informacyjnych (strona internetowa, katalog on line, elektroniczna karta biblioteczna, zarządzanie kontem przez czytelnika) oraz digitalizację zbiorów. U. Kopeć-Zaborniak współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami zarówno lokalnymi jak i krajowymi. To pozwala jej rozszerzać działania na rzecz mieszkańców, co według kandydatki jest bardzo ważne. Poza tym stale promuje działalność MBP zarówno w TV Lubaczów, regionalnych gazetach, mediach internetowych, , a jeśli to możliwe także zagranicą. Tak było w marcu 2016 r., kiedy uczestniczyła w programie International Librarians Network, który bibliotekarzom z całego świata umożliwia kontakty zawodowe i wymianę doświadczeń.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Dotyczyły zróżnicowanej tematyki i adresowane były do różnych grup użytkowników. Dla rodziców małych dzieci kandydatka organizowała spotkania na temat prawidłowego rozwoju ich pociech, we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.
Aby rozwijać czytelnictwo wśród najmłodszych utworzyła Grupy Zabawowe w bibliotece. Ciekawym pomysłem okazało się przeszkolenie seniorów na wolontariuszy tych Grup. Była też inicjatorką „Bajkoterapii na łyżwach”, tj. zajęć z książką na całorocznym, cieszanowskim lodowisku, co przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa dzieci. Dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych dostępem do nowych technologii organizowała zajęcia na tabletach prowadzone szkołach i bibliotece. Ponadto, z jej inicjatywy, w maju 2016 r., MBP w Cieszanowie wzięła udział w projekcie „FabLab w drodze”, który wdrożyła i dofinansowała Fundacja Orange. Pozwala on, w oparciu o mobilną, odpowiednio wyposażoną pracownię, prowadzić warsztaty programowania, projektowania i budowy modeli w technologii 3D, pokazując jak łączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi metodami wykonywania przedmiotów.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Ponieważ wprowadzanie nowych technologii wiąże się z podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy i nauczycieli, U. Kopeć-Zaborniak zorganizowała dla nich warsztaty „Aplikacje multimedialne w kulturze i edukacji” Dzięki niej, dwóch bibliotekarzy uczestniczyło w warsztatach z elektronicznego programowania za pomocą klocków LittleBits, a biblioteka otrzymała 1 zestaw tych klocków od Fundacji Orange. Od 2016 r., U. Kopeć-Zaborniak jest redaktorką i felietonistką "Maków Podkarpackich" - elektronicznego czasopisma dotyczącego oprogramowania bibliotecznego MAK+ oraz nowych możliwości, jakie daje bibliotekarzom XXI wiek. Jej artykuły i felietony : „Biblioteka a globalna wioska” (2/2016), „Bibliotekarz prawie multimedialny czy dinozaur?” (2/2016), „Musi być mobilna szyja?" (3/2016) są oparte na badaniach bibliotek podkarpackich, które pracują w MAK+. Kandydatka publikowała też recenzje książek w "Internetowej Gazecie Kulturalnej Salon Literacki". Ponadto na zaproszenie wydawnictwa Znak brała udział w debacie na temat funkcjonowania bibliotek w małych miejscowościach p.t.: „Biblioteka ważniejsza niż Aquapark”.

Osiągnięcia zawodowe kandydata w minionych latach
W 2011 r., uruchomiła Cieszanowską Bibliotekę Cyfrową oraz Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej ( we współpracy z Ośrodkiem KARTA). W 2012 r., została pierwszą laureatką Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarzy z małych miejscowości, była też prelegentem na III Kongresie Bibliotek. Poza tym dwukrotnie reprezentowała polskie biblioteki za granicą: w Brukseli, gdzie towarzyszyła prezesowi FRSI przy odbiorze nagrody w konkursie E-Inclusion Awards za Program Rozwoju Bibliotek umożliwiający małym bibliotekom dostęp do nowoczesnych technologii, jako przedstawicielka tych bibliotek oraz w Ventspils na Łotwie, gdzie wraz z 5 polskimi bibliotekarzami uczestniczyła w spotkaniu „International Young Librarians Academy” które odbyło się w dn. 26-31.08.2012 r.

Cechy osobowościowe
U. Kopeć-Zaborniak to społecznik, osoba z wyobraźnią, poetka, autorka tomiku „Data ważności”, podróżnik. Osoba niezwykle kreatywna i mocno zaangażowana w pracę. Nie boi się nowych wyzwań. Nawet jeśli to trudne zadania, potrafi im sprostać. Otwarta na nowe propozycje współpracy. Ceniona za pracowitość i sumienność, lubiana przez czytelników. Zauważa potencjał do działania u innych. Jest dobrym managerem i dba o wizerunek biblioteki. Znana z dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Dzięki Jej dużej wiedzy, odpowiedzialności i postawie twórczej sieć bibliotek cieszanowskich zmieniła swoje oblicze, stając się nowoczesnymi i prężnie działającymi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP