Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Zbigniew Walczak

Kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
wykształcenie: wyższe, filologia polska oraz informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (licencjat)
11 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Zbigniew Walczak kieruje jedną z najbardziej znanych filii WiMBP w Gdańsku, która pełni rolę biblioteki i ponadlokalnego ośrodka informacji o Gdańsku i Pomorzu. Jest też organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych. Co roku Z. Walczak i jego zespół organizują od pięćdziesięciu do stu imprez . W 2016 r. było ich 65 dla 1737 osób. Zadaniem filii Gdańskiej jest zarówno popularyzowanie czytelnictwa, jak też promowanie Gdańska, jego historii i kultury. Z. Walczak realizuje to współpracując z takimi instytucjami jak: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Urząd Miasta Gdańska czy Instytut Kultury Miejskiej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Od 7 lat, Z. Walczak organizuje festiwal Młoda Ambitna Literatura Trójmiasta MALT – trzydniowy przegląd osiągnięć młodych prozaików, poetów i dramaturgów. Z kolei od 5 lat - współprowadzi w Filii wręczenie Nagrody za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Martina Opitza. Ponadto z Urzędem Miasta Gdańska organizuje co roku uroczystość wręczenia Literackiej Nagrody im. Bolesława Faca. Wielkim wydarzeniem dla okolicznej społeczności jest Święto Ulicy Mariackiej, na której mieści się Filia Gdańska. Impreza integrująca mieszkańców „Najpiękniejszej Ulicy Europy”, organizowana jest wespół z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników. W 2016 r., już siódmy raz, odbyła się ona pod hasłem „Na Mariackiej w siódmym niebie”. Relacja - np.: http://www.trojmiasto.pl/Swieto-ulicy-Mariackiej-imp426093.html Od początku Filia Gdańska bierze aktywny udział w Narodowym Czytaniu (w 2016 r. był to „Quo Vadis”.) Z Instytutem Kultury Miejskiej Z. Walczak przygotowuje promocje książek oraz gry miejskie. Jednakże do największych wyzwań i osiągnięć Z. Walczaka zaliczyć należy co roczną organizację masowych imprez czytelniczych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, czyli Konkurs Historyczny oraz Wielki Maraton Czytelniczy „Na Literackim Szlaku”. Z ramienia WiMBP Z. Walczak pełni rolę koordynatora tych imprez. To niełatwe zadanie zważywszy ich wieloetapowość i zasięg, który z biegiem lat zdecydowanie się rozszerzył. Dziś, oprócz szkól podstawowych Gdańska, w wydarzeniach tych biorą udział wszystkie rodzaje szkół podstawowych i średnich w całym województwie pomorskim. W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się VII edycja Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz V-ta dla liceów. Z. Walczak organizował ją z I Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego i X LO w Gdyni. Natomiast przy realizacji VII edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego w tym samym roku, współpracował ze Szkołą Podstawową nr 27, Szkołą Podstawową nr 82 i I Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, bo skala i zasięg Maratonu są znacznie większe. W r. 2015/2016 wzięło w nim udział 7540 uczestników: 3376 dzieci z klas 2-3 ze 106 szkół podstawowych (w tym jedna z Poznania i jedna z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim), 1945 uczniów z klas 4-6 ze 132 szkół podstawowych (w tym jedna z Biskupca), 1051 uczniów z 71 gimnazjów oraz 207 uczniów z 22 szkół ponad gimnazjalnych. Ich zadanie polegało na przeczytaniu co miesiąc wskazanej przez organizatorów książki i napisanie testu w macierzystej szkole. Punkty zdobyte w kolejnych testach były sumowane. Dla najlepszych – oprócz nagród wręczanych podczas uroczystej Gali kończącej Maraton, organizowano spotkania z autorami lektur, przynajmniej z jednym dla każdego poziomu. Dzięki wieloletniej współpracy z różnymi jednostkami samorządu i instytucjami Z. Walczak nie tylko pozyskiwał bezpłatnie najlepsze sale w mieście dla przeprowadzenia finałowej Gali ( w 2016 r. było to Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności ). Głównie dzięki niemu Prezydent Gdańska fundował setki książek dla zwycięzców: po trzy dla laureata, dwie dla finalisty oraz jedna jako wyróżnienie dla najlepszego ucznia w szkole, w której nie było laureata czy finalisty. Konkursy i Maratony organizowane przez Z. Walczaka dają młodym ludziom solidne podstawy do dalszego, uczestnictwa w kulturze, a przede wszystkim – uczą systematycznego sięgania po książki.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
We wrześniu 2015 r. Z. Walczak wziął udział w konferencji „Kultura od nowa. Badania - trendy - praktyka”, zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański i Instytut Kultury Miejskiej. Przedstawił tam referat o maratonach czytelniczych, który w 2016 r. został opublikowany w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Cała publikacja dostępna jest na stronie www IKM (artykuł Z. Walczaka - str. 192): http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/141). Jako członek SBP od 2008 r., w kadencji 2013-2017 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP.

Osiągnięcia zawodowe kandydata
Za działalność w Filii Gdańskiej WiMBP Z. Walczak otrzymał w 2010 r. Medal Księcia Mściwoja II od Rady Miasta Gdańska , natomiast w 2015 r. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP.

Cechy osobowościowe
Z. Walczak ma przyjazny, wręcz entuzjastyczny stosunek do czytelników, kulturę osobistą oraz umiejętność motywowania współpracowników do realizacji wspólnego celu. Potrafi także inspirować ich do realizacji własnych pomysłów i osiągania kolejnych etapów rozwoju. Posiada tez umiejętność współpracy z przedstawicielami władz samorządowych i z partnerami projektów. Cechuje go dobra organizacja pracy, ale też umiejętność pracy pod presją czasu i determinacja w realizacji zamierzeń. To pozwala godzić codzienną działalność biblioteczną z organizacją wielkich imprez czytelniczych.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP