Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.

Data dodania: 19.04.2017

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.

Do Nagrody zgłoszono 12 publikacji w 4 kategoriach:

I. Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
1. Has-Tokarz Anita: Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty – Funkcje – Konteksty. Lublin : Wydaw. UMCS 2016, 392 s.
2. Kisilowska Małgorzata: Kultura informacji, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016, 218 s. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 170)
3.. Nieć Grzegorz: Wtórny rynek książki w Polsce : instytucje, asortyment, uczestnicy. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016, 416 s.
4. Osinska Veslava: Wizualizacja informacji : studium informatologiczne, Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2016, 187 s.
5. Repucho Ewa: Typografia kompletna : kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. 328 [1] s. : il., fot.

II. Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
6. Janeczek Michał, Stanek Magdalena [współpraca]: Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Warszawa : Poznań : Archiwum Państwowe ; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016, 420 s., [48 s.] : tabl., il.
7. Ladewig Paul: Katechizm biblioteki. Przełożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębołyś przy współpracy Bernharda Kwoki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, 211 s.
8.Wagner Arkadiusz: Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Rzym 2016, 160 s. il. kol. 68, tabl. kol. XVIII.

III. Podręczniki akademickie
9. Nauka o informacji. Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, 711 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 174).

IV. Prace praktyczno-wdrożeniowe
10. Cyrklaff Magdalena, Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata: Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016, 179 s.
11. Włodarczyk Bartłomiej: Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych. Warszawa, Wydaw. SBP 2016, 323 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 167).
12. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2016, 280 s.

Nagrodzeni: Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r. otrzymują:

  • Nauka o informacji. Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, 711 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 174).
  • Woźniczka-Paruzel Bronisława: Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2016, 280 s.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP