Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Ustawa o książce i Polska Akademia Księgarstwa

Data dodania: 20.04.2017

Ustawa o książce i Polska Akademia Księgarstwa

19 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki, w której uczestniczyło 43 przedstawicieli i pełnomocników. Walne Zgromadzenie, któremu przewodniczył Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, wysłuchało sprawozdania za rok 2016, które przedstawił prezes Włodzimierz Albin, a także sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Włodzimierz Albin omówił następnie zadania i strategie PIK w roku 2017, które dotyczą działań w obszarze legislacji, promocji i rozwoju branży oraz promocji książki i czytelnictwa. Przyjęto też budżet na rok 2017. Najważniejszymi omawianym tematami był projekt o jednolitej cenie książki oraz przyszłość Polskiej Akademii Księgarstwa, której pierwsza edycja w roku akademickim 2015/2016 zakończyła się pełnym sukcesem, podobnie jak projekt ogólnopolskiej bazy księgarń, którą obecnie objęto 1788 placówek.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: