Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Odpowiedzialność małoletnich w stowarzyszeniu zwykłym

Data dodania: 26.04.2017

Odpowiedzialność małoletnich w stowarzyszeniu zwykłym

Osoby małoletnie mogą należeć do stowarzyszeń, choć nie zawsze mają te same prawa co pełnoletni członkowie. Dodatkowo członkostwo to nie tylko prawa – to również obowiązki i odpowiedzialność. Jak odpowiedzialność wygląda w przypadku małoletnich członków stowarzyszeń zwykłych? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii CMS Cameron Mc Kenna w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono.

Na jakich zasadach osoby małoletnie należące do stowarzyszeń zwykłych ponoszą odpowiedzialność jako członkowie stowarzyszeń?

Zgodnie z art. 40 ust. 1b. ustawy – Prawo o stowarzyszeniach członek stowarzyszenia zwykłego za zobowiązania stowarzyszenia odpowiada bez ograniczeń. Jak ten przepis łączyć z odpowiedzialnością małoletniego? Wiadomo, że zgodnie z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni nie odpowiada za wyrządzoną szkodę. Powyższe dotyczy jednak szkody, a nie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Czy zatem małoletni członek stowarzyszenia zwykłego za zobowiązania stowarzyszenia będzie odpowiadał swoim całym majątkiem? Dalej...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP