Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

Data dodania: 28.04.2017

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci. Aby jednak mogły one być zgłoszone jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. Zgłoszenie to zależy przede wszystkim od tego, czy nie ukończyły one określonego wieku, a jeśli tak – to czy dalej się kształcą. Jeśli dzieci zakończą naukę, wtedy przestają spełniać przesłanki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny. Trzeba je wówczas z niego wyrejestrować. Już niebawem rodzice będą musieli wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które zakończą w tym miesiącu naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dla celów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci (własne, małżonka, przysposobione albo obce, dla których ustanowiono opiekę bądź obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz wnuki) są uważane za członków rodziny do ukończenia 18 lat. Jeśli po uzyskaniu pełnoletności dziecko uczy się dalej w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie, wówczas jest uważane za członka rodziny do ukończenia 26 lat. Ograniczenia wiekowego nie ma jedynie w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP