Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Czasopisma naukowe SBP dostępne w wersji cyfrowej (PDF)

Data dodania: 05.05.2017

Czasopisma naukowe SBP dostępne w wersji cyfrowej (PDF)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zakończyło w maju br. realizację projektu pt.: Opracowanie cyfrowe kolekcji artykułów z czasopism „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej” wraz z jej upowszechnieniem oraz kompleksowym zabezpieczeniem. Projekt wykonany w latach 2016-2017, w ramach programu MKiDN „Kultura cyfrowa” obejmował trzy zasadnicze etapy realizacji.

W etapie I zespół specjalistów z Pracowni Konserwacji Masowej Biblioteki Narodowej przeprowadził konserwację (głównie odkwaszanie za pomocą systemu bookkeeper) 154 zeszytów „Przeglądu Bibliotecznego” z lat 1927-1990 oraz 36 zeszytów „Zagadnień Informacji Naukowej” z lat 1972-1990, przechowywanych w Wydawnictwie SBP. Następnie umieszczono cały zasób z lat 1927-2016 w bezkwasowych pudłach (łącznie 346 zeszytów, w tym 258 zeszytów „Przeglądu Bibliotecznego” i 88 zeszytów „Zagadnień Informacji Naukowej”).

W etapie II wyodrębniono cyfrowo (w formie PDF) 2050 artykułów z obu czasopism poprzez konwersję plików z posiadanych scanów wzorcowych wraz z optycznym rozpoznaniem znaków (OCR) gwarantującym wysoką jakość warstwy tekstowej stron. Prace te zostały wykonane w specjalistycznej pracowni Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW .

W etapie III dla każdego artykułu opracowano metadane, zgodnie ze standardem Dublin Core, następnie umieszczono cały zasób cyfrowy (wraz z opisami bibliograficznymi) w bibliologicznej bibliotece cyfrowej UW www.bbc.uw.edu.pl oraz w archiwum cyfrowym SBP prowadzonym na portalu bibliotekarskim www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Realizacja projektu i związana z tym rozbudowa archiwum cyfrowego umożliwia szybki dostęp do poszczególnych zeszytów czasopism i zwiększa zainteresowanie tą formą udostępniania zbiorów.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP