Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Data dodania: 18.05.2017

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Przepisy o VAT wskazują, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów czy usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawa do odliczenia nie mają zatem podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT ze względu na wysokość sprzedaży oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT. Przy czym ustawodawca w art. 88 ustawy o VAT wymienił przypadki, kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia VAT.

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o VAT prawa do odliczenia VAT nie ma podatnik nabywający usługi noclegowe i gastronomiczne (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób).

Ponadto w myśl art. 88 ust. 1a ustawy, odliczenia VAT nie stosuje się także do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3. W przepisie tym jest mowa o kwotach otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP