Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

Data dodania: 22.05.2017

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

Gdy przedsiębiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie firmy, wówczas dla celów ZUS zawartej umowy zlecenia nie bierze się w ogóle pod uwagę. Jeśli jednak wykonywana umowa zlecenia nie pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności, wtedy dana osoba ma dwa tytuły do ubezpieczeń. To, w ramach którego tytułu powinna mieć opłacane obowiązkowe składki, w głównej mierze zależy od wysokości przychodu uzyskiwanego ze zlecenia.

Jeżeli zawarta umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas umowa zlecenia nie jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń (społecznych ani zdrowotnego). Rozliczenie wszelkich transakcji z tytułu wykonywanej umowy zlecenia następuje w ramach prowadzonej działalności. Dla celów podatkowych przychód z umowy zlecenia jest traktowany jako przychód z prowadzonej działalności. W takiej sytuacji jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzona działalność.

Umowy zlecenia nie należy brać pod uwagę jako tytułu do ubezpieczeń także w przypadku, gdy jej wykonawca zawrze ją z pracodawcą, u którego pracuje jednocześnie na etacie i będzie ją wykonywał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji składki ubezpieczeniowe pracodawca nalicza mu tylko od przychodu uzyskiwanego z umowy o pracę. Nie uwzględnia tu przychodu uzyskiwanego z wykonywanej przez pracownika umowy zlecenia.

Opłacanie obowiązkowych składek społecznych z działalności będzie oczywiście zależało – zgodnie z ogólną zasadą – od wysokości pensji z etatu. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP