Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Gala Małopolski Bibliotekarz Roku 2016

Data dodania: 23.05.2017

Podczas uroczystej Gali w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, która odbyła się 17 maja 2017 r., wręczono Mirosławie Bogacz Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2016.

Wręczenie Medalu było zwieńczeniem I etapu ogólnopolskiego konkursu na Bibliotekarza Roku 2016. Honorowy patronat nad wyborem Małopolskiego Bibliotekarza Roku objął Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. W VII edycji Konkursu brało udział czterech kandydatów: Mirosława Bogacz nauczyciel bibliotekarz z XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Krakowie, Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Anna Szczygieł z Filii w Grobli Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini i Marzena Wołek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. Każda z nominowanych osób wykazała się w minionym roku kreatywnością, wieloma inicjatywami promującymi czytelnictwo i może poszczycić się dużymi dokonaniami zawodowymi. Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2016 Kapituła przyznała Mirosławie Bogacz doceniając jej pracę w tworzeniu i prowadzeniu nowoczesnej biblioteki, ogromne zaangażowanie w promocję czytelnictwa, współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami oraz realizację projektów o zasięgu międzynarodowym. A nade wszystko ogrom pracy włożony w popularyzację nowych technologii w bibliotekach i systematyczne, wieloletnie, dzielenie się wiedzą z innymi bibliotekarzami.

Galę finałową poprowadzili Dorota Rzepka – przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Anna Wiśniewska – z-ca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Listy gratulacyjne w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego wręczył laureatce i nominowanym Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. W tym roku laureatka otrzymała Medal wykonany według nowego projektu. Jak napisał główny jego twórca dr inż. Janusz Kozana adiunkt na Wydziale Odlewnictwa AGH w Krakowie: „Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku” to nie tylko kawałek metalu uformowany w określony kształt i umieszczony w etui. To coś znacznie więcej. To trwałe, zdolne przetrwać całe wieki i przypominać, utrwalać, wzbudzać uśmiech na twarzy laureata tego, jakże pięknego i zaszczytnego tytułu, dzieło”. Medal powstał dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy, studentów, absolwentów i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie m.in.: mgr inż. Teresy Proficz i dr Jerzego Krawczyka z Biblioteki Głównej AGH, mgr inż. Michała Wiśniosa, inż. Michała Szybalskiego, dr inż. Aldony Garbacz-Klempkę (specjalisty w zakresie wzornictwa i odlewnictwa) oraz mgr inż. Marcina Piękosia (specjalisty w zakresie technologii odlewnictwa metali nieżelaznych). Wykonany został z brązu krzemowego. Na awersie w otoku umieszczono napis "Małopolski Bibliotekarz Roku" i podano rok, za który przyznane jest to wyróżnienie, w środkowej części widnieje postać człowieka wkomponowana w otwartą książkę. Na rewersie znajduje się kontur Województwa Małopolskiego z umieszczonym w środku napisem: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wręczenie Medalu i dyplomów poprzedziły prezentacje dokonań wszystkich kandydatów, obrazujące ich pracę z czytelnikiem, różnorodność podejmowanych inicjatyw i pomysłowość jaką wykazywali się w promowaniu książek. Osoby zgłoszone zaprezentowały: Mirosławę Bogacz – Elżbieta Turek sekretarz TNBSP Oddział w Krakowie, Wojciecha Kowalewskiego – Maria Słuszniak dyrektor PiMBP w Miechowie, Annę Szczygieł - Bernadetta Macheta, instruktor w PiMBP w Bochni, Marzenę Wołek – Ewa Stańczyk dyrektor MBP w Tarnowie. Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2016 wręczyli: Leszek Zegzda, Dorota Rzepka i Anna Wiśniewska. Dyplomy i gratulacje odebrali również nominowani i organizatorzy bibliotek, w których pracują. Zgodnie z tradycją Galę zakończył „Literacki Koncert Życzeń”, w którym wybrane utwory przeczytali Wiktoria Klimczak absolwentka XI LO w Krakowie i Kacper Nowina Konopka uczeń I LO w Krakowie. W programie artystycznym, który zakończył Galę, przygotowanym pod kierunkiem Anny Kulińskiej nauczyciela bibliotekarza w I LO w Krakowie, laureatki III edycja konkursu, wystąpili uczniowie I LO: Milena Krzyżyk, Karol Gładyszowski, Felicjan Lewandowski i Jan Tatar.

Gratulujemy laureatce i nominowanym życząc wiele satysfakcji z wykonywania pięknego  zawodu bibliotekarza, hojnych organizatorów, wdzięcznych czytelników i szczęścia w życiu osobistym.

galeria zdjęć >>

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP