Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi

Data dodania: 26.05.2017

Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi

Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych do celów firmowych nie ograniczają się jedynie do tych typowo eksploatacyjnych. Poza ponoszonymi m.in. na paliwo, remonty, materiały i płyny eksploatacyjne czy przeglądy techniczne, należą do nich również opłaty za przejazdy autostradami i postoje w strefie płatnego parkowania. W podatku dochodowym sposób rozliczenia tych opłat determinuje osoba użytkownika samochodu oraz status samego auta ustanowiony na potrzeby tego podatku.

Powszechną praktyką jest korzystanie przez pracowników w podróżach służbowych odbywanych w ramach powierzonych im przez pracodawcę obowiązków z ich prywatnych samochodów osobowych. W tzw. rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) ponoszone przez pracowników w związku z takimi podróżami opłaty za autostrady i parkingi nie zostały zaliczone do wydatków związanych z używaniem samochodu – stanowią one inne niezbędne wydatki związane z podróżą służbową.

Zgodnie bowiem z § 4 ust. 2 tego rozporządzenia w przypadku odbywania podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy ta kategoria wydatków obejmuje m.in. opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania oraz za miejsca parkingowe. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP