Polecamy

Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?

Data dodania: 26.05.2017

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 X 2017 r. Zachęcamy do uczestnictwa i wyrażenia swoich przemyśleń w formie referatów.

Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?

Biblioteka naukowa realizuje statutowe cele, wśród których obok usług wspomagających organizację warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników, jest także prowadzenie badań naukowych przede wszystkim z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i nauki o książce, dokumentowanie dorobku uczelni, a także prace edytorskie. Jednak w zmieniającej się rzeczywistości ostatnich lat, zadania bibliotek uczelnianych nastawione są w dużej mierze na realizację wydarzeń kulturotwórczych, skupiających jak największą liczbę uczestników. Staramy się, aby przestrzeń biblioteczna była przyjazna, była miejscem spotkań, wymiany myśli.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy biblioteki naukowe są miejscem działań naukowych, przedsięwzięć wspierających naukę, procesy dydaktyczne i badawcze, ukierunkowanymi na pracowników nauki i studentów? Czy może dominuje w nich tendencja do organizowania wydarzeń o charakterze popularyzatorskim i kulturotwórczym dla szerokich grup odbiorców, czy między tymi zadaniami zostaje zachowana równowaga? Jak te dwa aspekty działalności są wspierane/blokowane/postrzegane/oceniane we własnym otoczeniu, mieście, regionie?

http://horizon2.linuxpl.info/konferencja/


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP