Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Komisja Europejska wyda 120 mln euro na WiFi4EU

Data dodania: 02.06.2017

Komisja Europejska wyda 120 mln euro na WiFi4EU

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne dotyczące inicjatywy WiFi4EU i jej finansowania. Celem tej inicjatywy jest wspieranie tworzenia publicznych bezpłatnych punktów dostępu do Wi-Fi dla społeczności lokalnych w całej UE: na rynkach, placach, w parkach, szpitalach i innych przestrzeniach publicznych. 

W ramach porozumienia politycznego wszystkie trzy instytucje zobowiązały się do zapewnienia, by na finansowanie sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi publicznego dostępu do WiFi w od 6 do 8 tys. gmin we wszystkich państwach członkowskich przeznaczono całkowitą kwotę w wysokości 120 mln euro. Szczegóły dotyczące źródeł finansowania zostaną ustalone w ramach toczących się prac legislacyjnych nad przeglądem obecnych wieloletnich ram finansowych.

Władze lokalne będą mogły ubiegać się o finansowanie, gdy tylko opracowany zostanie odpowiedni system. Na zakup i instalację urządzeń, tj. lokalnych punktów bezprzewodowego dostępu do internetu, przyznawane będą dotacje w formie bonów, a władze publiczne będą pokrywać bieżące koszty samego połączenia.

Źródło: wirtualnemedia.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP